Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #12


Întâlnirea cu Hristos și faptul de a primi izvorul de apă vie s-ar putea să nu fie așa cum ne-am așteptat. Nu se poate să introduci torent de apă curgătoare într-un bazin cu apă stătătoare fără a ridica tot mâlul și toate sedimentele de pe fundul bazinului; rezultatul imediat este că apa va fi mult mai tulbure și mai învolburată decât era înainte.
Astfel, auzim cum atunci când femeia samarineancă însetează după apa cea vie, ea trebuie să înfrunte realitatea propriei vieți și mai mult decât atât: întâlnește pe cineva care îi va fi spus tot ceea ce făcuse în viața ei.
A întâlni adevărul lui Dumnezeu în persoana lui Hristos prin primirea Duhului Său înseamnă în același timp a înfrunta adevărul despre noi înșine, și ne înșelăm dacă credem că aceasta va fi ușor.
Cele două merg mână în mână: este imposibil să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu fără a ajunge în același timp să te vezi pe tine așa cum ești adevărat. Acestea sunt două fațete ale aceleiași realități: prin cunoașterea lui Dumnezeu, contemplând chipul Său – pe Hristos Răstignit și Înălțat – ajungem să ne cunoaștem pe noi înșine ca păcătoși, știind totuși că suntem iertați în Hristos.
Această realitate este inevitabilă. Este adevărul – și este mai bine să ne sfărâmăm de această piatră și apoi să ne zidim pe ea, decât să cadă peste noi și să ne nimicească (Matei 21:44)


Crucea lucrează în lume. Omilii pentru perioadele liturgice de peste an, Pr. Prof. John Behr

Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #11


Așa cum au spus Părinții și teologii medievali, credința caută să înțeleagă. Trebuie să cugetăm asupra credinței noastre, dacă dorim să ne maturizăm duhovnicește, să dobândim o mai profundă cunoaștere spirituală, dacă dorim să înțelegem taina veșnică dezvăluită în Hristos.
Dar acest lucru este radical diferit de ceea ce învață lumea de astăzi: nu accepta nimic până nu te-ai convins, în termenii tăi, că ai dreptate să accepți. O astfel de atitudine duce la un scepticism aproape universal, o cultură a suspiciunii, în care suntem educați să căutăm motive ascunse că, de exemplu, credința creștină are mai mult de-a face cu jocurile de putere patriarhale, decât cu adevărul despre Dumnezeu și noi înșine. Dacă ești un sceptic ce se îndoiește de totul, ajungi în cele din urmă să nu mai cunoști nimic.
La fel de greșită însă este atitudinea, din nou propovăduită în zilele noastre – mai ales în Biserică – potrivit căreia singurul lucru de care omul are nevoie este o credință lipsită de îndoială, că nu trebuie decât să crezi și chiar să crezi fiindcă este atât de incredibil.
Nu! Dumnezeu ne-a dat o minte iscoditoare, iar noi trebuie să o folosim într-un mod adecvat ca să putem spori în înțelegere, iar această sporire trebuie să fie vizibilă în chipul viețuirii noastre: o sporire în credință, viață și cunoaștere duhovnicească.
„Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta.” 2 Corinteni 5:16


Crucea lucrează în lume. Omilii pentru perioadele liturgice de peste an, Pr. Prof. John Behr

Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #9


Cântăm adeseori că Hristos a călcat cu moartea pe moarte. Cântăm aceste cuvinte de atât de multe ori, încât nu mai luăm aminte asupra înțelesului lor. Avem tendința să gândim că Hristos a murit pentru că era om, dar fiind Dumnezeu a putut să Se ridice din mormânt. Ei bine, dacă așa ar fi stat lucrurile, cu ce ne-ar mai fi ajutat pe noi? Noi nu suntem Dumnezeu! Am fi fost ținuți în continuare în legăturile morții. Nu, El prin moartea Sa a nimicit moartea, pentru ca să Se poată întoarce la noi, ridicat din morți.
Atunci când cugetăm la această realitate ar trebui să rămânem pe bună dreptate fără răsuflare! Prin moarte – prin ceea ce exprimă slăbiciune, inutilitate, neputință și zdrobirea vieții noastre – chiar prin aceasta El ne-a arătat ce înseamnă să fii Dumnezeu, călcând cu moartea pe moarte!

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #9”

Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #7


Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care erau în norod. I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca. Matei 4:25

Un om din norod I-a răspuns: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trânteşte la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâşneşte din dinţi şi rămâne ţeapăn. M-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, şi n-au putut.” „O, neam necredincios!”, le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l la Mine.” L-au adus la El. Şi, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ şi se zvârcolea făcând spumă la gură. Isus a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când îi vine aşa?” „Din copilărie”, a răspuns el. „Şi, de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.” Isus a răspuns: „Tu zici: ‘Dacă poţi.’ Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat şi i-a zis: „Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi din copilul acesta şi să nu mai intri în el.” Şi duhul a ieşit, ţipând şi scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, aşa că mulţi ziceau: „A murit!” Dar Isus l-a apucat de mână şi l-a ridicat. Şi el s-a sculat în picioare. Când a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte: „Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?” „Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post.” Marcu 6 17-31


Miraculosul este într-adevăr posibil, dar numai prin rugăciune și post. Există o legătură interioară între rugăciune și post. Postul ne învață să nu trăim cu ceea ce ne dorim; postul nu este cu adevărat o chestiune de disciplinare a corpului – nu este împotriva corpului, ci mai degrabă o chestiune de a depăși utilizarea abuzivă a corpului de către minte. Lăcomia, de exemplu, este numită de Ioan Scărarul „ipocrizia stomacului”: este o patimă cognitivă, un raționament greșit, mâncăm mai mult decât avem nevoie din cauza dependenței de plăcere a minții noastre. Ca și celelalte patimi pe care le avem cu toții deoarece suntem prea preocupați cu cele ce țin de trup: ce vom mânca, bea, purta…. în ce case să locuim…. Prin post reușim să înțelegem că trăim din mâinile lui Dumnezeu, binecuvântându-L pe Dumnezeu pentru toată bunătatea Lui. Același lucru este valabil și cu rugăciunea. Rugăciunea nu înseamnă a-I cere lui Dumnezeu toate lucrurile de care avem nevoie, ci mai degrabă să racordăm viața noastră la Dumnezeu, să ne armonizăm mintea noastră cu voința Sa, să învățăm cuvintele psalmilor și ale rugăciunilor, astfel încât acestea să izvorască spontan pe buzele noastre, pentru a-L binecuvânta pe Dumnezeu pentru harul Său și a ne mângâia în necazurile noastre; pentru a conforma toată viața noastră, minte și trup, cu modul arătat nouă de Hristos.

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #7”

Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #6


Prin credinţă a refuzat Moise, când a crescut, să fie numit „fiul fiicei lui Faraon“, alegând mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de păcat pentru puţin timp. El a considerat abuzul suferit pentru Cristos ca fiind o bogăţie mai mare decât bogăţiile Egiptului, pentru că el îşi aţintise privirea la răsplata viitoare.
Şi ce-aş mai putea spune? N-am suficient timp să vorbesc despre Ghedeon, Barak, Samson, Iefta, David, Samuel şi despre profeţi.
Să ne fixăm atenţia asupra lui Isus, Cel Care iniţiază şi desăvârşeşte credinţa, Cel Care, pentru bucuria ce-I stătea înainte, a îndurat crucea, dispreţuindu-i ruşinea, şi S-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu! Evrei 11:24-26, 32-12:2

Pentru bucuria care-I stătea înainte a răbdat Pătimirea și doar dacă avem bucuria Lui putem să ne înălțăm inimile mai presus de lucrurile acestei lumi, concentrați asupra chemării lui Dumnezeu în Isus Hristos, pentru ca astfel să ne poată conforma chipului Său.

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #6”
%d blogeri au apreciat: