Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #11


Așa cum au spus Părinții și teologii medievali, credința caută să înțeleagă. Trebuie să cugetăm asupra credinței noastre, dacă dorim să ne maturizăm duhovnicește, să dobândim o mai profundă cunoaștere spirituală, dacă dorim să înțelegem taina veșnică dezvăluită în Hristos.
Dar acest lucru este radical diferit de ceea ce învață lumea de astăzi: nu accepta nimic până nu te-ai convins, în termenii tăi, că ai dreptate să accepți. O astfel de atitudine duce la un scepticism aproape universal, o cultură a suspiciunii, în care suntem educați să căutăm motive ascunse că, de exemplu, credința creștină are mai mult de-a face cu jocurile de putere patriarhale, decât cu adevărul despre Dumnezeu și noi înșine. Dacă ești un sceptic ce se îndoiește de totul, ajungi în cele din urmă să nu mai cunoști nimic.
La fel de greșită însă este atitudinea, din nou propovăduită în zilele noastre – mai ales în Biserică – potrivit căreia singurul lucru de care omul are nevoie este o credință lipsită de îndoială, că nu trebuie decât să crezi și chiar să crezi fiindcă este atât de incredibil.
Nu! Dumnezeu ne-a dat o minte iscoditoare, iar noi trebuie să o folosim într-un mod adecvat ca să putem spori în înțelegere, iar această sporire trebuie să fie vizibilă în chipul viețuirii noastre: o sporire în credință, viață și cunoaștere duhovnicească.
„Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta.” 2 Corinteni 5:16


Crucea lucrează în lume. Omilii pentru perioadele liturgice de peste an, Pr. Prof. John Behr

Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #9


Cântăm adeseori că Hristos a călcat cu moartea pe moarte. Cântăm aceste cuvinte de atât de multe ori, încât nu mai luăm aminte asupra înțelesului lor. Avem tendința să gândim că Hristos a murit pentru că era om, dar fiind Dumnezeu a putut să Se ridice din mormânt. Ei bine, dacă așa ar fi stat lucrurile, cu ce ne-ar mai fi ajutat pe noi? Noi nu suntem Dumnezeu! Am fi fost ținuți în continuare în legăturile morții. Nu, El prin moartea Sa a nimicit moartea, pentru ca să Se poată întoarce la noi, ridicat din morți.
Atunci când cugetăm la această realitate ar trebui să rămânem pe bună dreptate fără răsuflare! Prin moarte – prin ceea ce exprimă slăbiciune, inutilitate, neputință și zdrobirea vieții noastre – chiar prin aceasta El ne-a arătat ce înseamnă să fii Dumnezeu, călcând cu moartea pe moarte!

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #9”

Un strop de viață în preajma Paștelui #35


Perioada Paștelui este un timp al speranței. Există încă multă teamă și conștiența dureroasă a păcătoșeniei. Însă lumina își face apariția. Ceva nou se întâmplă, ceva ce trece dincolo de circumstanțele schimbătoare ale vieților noastre. Putem fi veseli sau triști, optimiști sau pesimiști, liniștiți sau furioși, însă șuvoiul prezenței lui Dumnezeu se revarsă mai adânc decât micile valuri din mințile și inimile noastre. Paștele ne face conștienți că Dumnezeu este prezent chiar și atunci când prezența Lui nu este observată direct. Paștele aduce vestea bună că, deși lucrurile par să se înrăutățească în lume, cel rău a fost deja înfrânt. Paștele ne face să afirmăm că, deși Dumnezeu pare distant și deși suntem ocupați cu multe lucruri mărunte, Dumnezeu merge cu noi pe calea vieții și ne tălmăcește Cuvântul Său. Paștele ne împuternicește să afirmăm că trupul nu este o închisoare din care să scăpăm, ci un templu în care Dumnezeu deja locuiește și în care gloria lui Dumnezeu Se va manifesta deplin în ziua învierii.

Ce credință! Ce speranță! Ce dragoste!
Sunt, astfel, atâtea raze de speranță ce-și împrăștie lumina pe cărarea vieții noastre.

Dumnezeule etern și atotputernic,
Tu ai cucerit moartea prin Fiul Tău
și ne-ai deschis calea către viața veșnică.
Ne pregătim să celebrăm cu bucurie sărbătoarea învierii Tale.
Înnoiește-ne prin Duhul Tău,
ca și noi să înviem și să pășim în lumina vieții.
În Numele Fiului Tău, Isus Hristos.
Amin!


Meditații pentru perioada Postului Paștelui, din cartea lui Henri Nouwen, „Show Me the Way: Daily Lenten Readings”.

Un strop de viață în preajma Paștelui #34


Chiar înainte de a păși pe drumul suferinței, Isus a spălat picioarele ucenicilor Săi și le-a oferit trupul și sângele Lui ca mâncare și băutură. Aceste două acțiuni merg mână în mână. Ambele sunt expresii ale determinării lui Dumnezeu de a ne arăta plinătatea dragostei Sale. De aceea, Ioan introduce relatarea spălării picioarelor ucenicilor cu cuvintele „Isus, (…) fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.” (Ioan 13:1)

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui #34”

Un strop de viață în preajma Paștelui #33


Adevărat, adevărat vă spun că, dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu în veac nu va vedea moartea. Ioan 8:51

În această lume suntem asaltați de tentații: lăcomie și dorință, violență și răzbunare, ură și distrugere. Nu suntem imuni la puterile demonilor. De aceea trebuie să ne ajutăm unii pe alții pentru a ne ține mințile și inimile ațintite asupra Fiului Omului, astfel încât să Îl recunoaștem atunci când El va veni, și să putem sta cu încredere înaintea Lui. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții să rămânem ancorați în cuvintele Lui, pentru că cerul și pământul va trece, însă cuvintele Lui nu vor trece. Pe Cuvântul Etern, care a devenit întrupat și a trăit printre noi, este clădită întreaga noastră speranță.

Suntem chemați să fim ucenici ai lui Isus, să fim tot timpul cu băgare de seamă la glasul lui Dumnezeu care ne invită să ne supunem și să ascultăm cu o inimă atentă. Cum putem auzi vocea Lui într-o lume care își dă toate silințele să ne distragă și să ne capteze întreaga atenție către problemele ei urgente? Ascultați biserica. Nu este un îndemn popular, într-o lume în care Biserica este văzută mai degrabă drept un „obstacol” decât drept calea către Isus. Unul dintre cele mai mari pericole ale timpului nostru este separarea lui Isus de Biserică. Biserica este trupul lui Hristos. Fără El nu poate exista Biserica, și fără Biserică nu putem rămâne uniți cu Isus. Nu am întâlnit pe nimeni care să se fi apropiat mai mult de Isus respingând Biserica. Ascultați de Domnul Bisericii. Luați parte la viața ei liturgică, pentru a-L cunoaște pe Isus mai mult și mai mult și a fi uniți cu viața divină pe care El o oferă Bisericii.


Meditații pentru perioada Postului Paștelui, din cartea lui Henri Nouwen, „Show Me the Way: Daily Lenten Readings”.

%d blogeri au apreciat: