Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #8


Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Filipeni 4:4-9


Îl auzim pe Sfântul Apostol Pavel amintindu-ne astăzi de două lucruri care sunt esențiale pentru noi. Primul: „Bucurați-vă pururea întru Domnul. Și iarăși zic: Bucurați-vă”. Cu mărturisirea noastră că Hristos este Împărat, putem, după cum spune Pavel în continuare, să îndurăm toate cu bucurie, știind că Domnul este aproape – El este Cel pe Care-L așteptăm din tot sufletul – El vine, dar El este, de asemenea, de față în Duhul pe Care L-a lăsat cu noi. Acest Duh insuflă în noi o pace. „Pacea Mea o dau vouă” spune Hristos, în timp ce suflă asupra ucenicilor Săi. Această pace nu este pur și simplu o lipsă a tulburărilor, ci una care, așa cum spune Pavel, depășește orice înțelegere: este pacea de a avea inima și mintea noastră ațintită asupra lui Hristos Isus.

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #8”

Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #7


Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care erau în norod. I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca. Matei 4:25

Un om din norod I-a răspuns: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trânteşte la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâşneşte din dinţi şi rămâne ţeapăn. M-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, şi n-au putut.” „O, neam necredincios!”, le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l la Mine.” L-au adus la El. Şi, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ şi se zvârcolea făcând spumă la gură. Isus a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când îi vine aşa?” „Din copilărie”, a răspuns el. „Şi, de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.” Isus a răspuns: „Tu zici: ‘Dacă poţi.’ Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat şi i-a zis: „Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi din copilul acesta şi să nu mai intri în el.” Şi duhul a ieşit, ţipând şi scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, aşa că mulţi ziceau: „A murit!” Dar Isus l-a apucat de mână şi l-a ridicat. Şi el s-a sculat în picioare. Când a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte: „Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?” „Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post.” Marcu 6 17-31


Miraculosul este într-adevăr posibil, dar numai prin rugăciune și post. Există o legătură interioară între rugăciune și post. Postul ne învață să nu trăim cu ceea ce ne dorim; postul nu este cu adevărat o chestiune de disciplinare a corpului – nu este împotriva corpului, ci mai degrabă o chestiune de a depăși utilizarea abuzivă a corpului de către minte. Lăcomia, de exemplu, este numită de Ioan Scărarul „ipocrizia stomacului”: este o patimă cognitivă, un raționament greșit, mâncăm mai mult decât avem nevoie din cauza dependenței de plăcere a minții noastre. Ca și celelalte patimi pe care le avem cu toții deoarece suntem prea preocupați cu cele ce țin de trup: ce vom mânca, bea, purta…. în ce case să locuim…. Prin post reușim să înțelegem că trăim din mâinile lui Dumnezeu, binecuvântându-L pe Dumnezeu pentru toată bunătatea Lui. Același lucru este valabil și cu rugăciunea. Rugăciunea nu înseamnă a-I cere lui Dumnezeu toate lucrurile de care avem nevoie, ci mai degrabă să racordăm viața noastră la Dumnezeu, să ne armonizăm mintea noastră cu voința Sa, să învățăm cuvintele psalmilor și ale rugăciunilor, astfel încât acestea să izvorască spontan pe buzele noastre, pentru a-L binecuvânta pe Dumnezeu pentru harul Său și a ne mângâia în necazurile noastre; pentru a conforma toată viața noastră, minte și trup, cu modul arătat nouă de Hristos.

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #7”

Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #6


Prin credinţă a refuzat Moise, când a crescut, să fie numit „fiul fiicei lui Faraon“, alegând mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de păcat pentru puţin timp. El a considerat abuzul suferit pentru Cristos ca fiind o bogăţie mai mare decât bogăţiile Egiptului, pentru că el îşi aţintise privirea la răsplata viitoare.
Şi ce-aş mai putea spune? N-am suficient timp să vorbesc despre Ghedeon, Barak, Samson, Iefta, David, Samuel şi despre profeţi.
Să ne fixăm atenţia asupra lui Isus, Cel Care iniţiază şi desăvârşeşte credinţa, Cel Care, pentru bucuria ce-I stătea înainte, a îndurat crucea, dispreţuindu-i ruşinea, şi S-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu! Evrei 11:24-26, 32-12:2

Pentru bucuria care-I stătea înainte a răbdat Pătimirea și doar dacă avem bucuria Lui putem să ne înălțăm inimile mai presus de lucrurile acestei lumi, concentrați asupra chemării lui Dumnezeu în Isus Hristos, pentru ca astfel să ne poată conforma chipului Său.

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #6”

Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #5


Când Fiul Omului va veni în slava Sa, împreună cu toţi îngerii, atunci El Se va aşeza pe tronul slavei Sale şi toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii aşa cu desparte păstorul oile de capre şi va pune oile să stea la dreapta Lui, iar caprele, la stânga. Apoi Împăratul le va zice celor din dreapta Lui:
– Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu; moşteniţi Împărăţia care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii! Căci Mi-a fost foame şi Mi-aţi dat să mănânc, Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat să beau, am fost străin şi M-aţi primit între voi, am fost gol şi M-aţi îmbrăcat, am fost bolnav şi M-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit pe la Mine.
Atunci cei drepţi Îl vor întreba:
– Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci, sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit între noi, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Şi când Te-am văzut noi bolnav sau în închisoare şi am venit pe la Tine?!
Iar Împăratul le va răspunde:
– Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aşa unora dintre cei mai neînsemnaţi dintre aceşti fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut!
Apoi le va zice celor din stânga:
– Plecaţi de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit pentru diavolul şi pentru îngerii lui! Căci Mi-a fost foame şi nu Mi-aţi dat să mănânc, Mi-a fost sete şi nu Mi-aţi dat să beau, am fost străin şi nu M-aţi primit între voi, am fost gol şi nu M-aţi îmbrăcat, am fost bolnav şi în închisoare şi nu m-aţi vizitat!
Atunci şi ei Îl vor întreba:
– Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în închisoare şi nu Ţi-am slujit?!
Atunci El le va răspunde:
– Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aşa unora dintre cei mai neînsemnaţi dintre aceştia, Mie nu Mi-aţi făcut!
Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei drepţi vor merge în viaţa veşnică.
Matei 25:31-46


Am intrat în Postul Paștelui ca perioadă de pregătire pentru întoarcerea Mântuitorului nostru, așteptându-L pe Cel ce Se va întoarce pe neașteptate, în mijlocul nopții, ca să ne ia așa cum ne găsește.

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #5”

Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #4


Dar nu carnea ne face pe noi plăcuţi lui Dumnezeu: nu câştigăm nimic dacă mâncăm din ea şi nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luaţi seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. 1 Corinteni 8:8-9


Semnificația practicilor din Postul Mare ne poate scăpa foarte ușor. Scopul unor astfel de eforturi nu este pur și simplu să facem ce se așteaptă de la noi, ci să îngăduim să fim dezvățați de dependența noastră de orice lucru care ne-ar putea separa de Dumnezeu – nu fiindcă un lucru sau altul e ceva rău în sine, ci din cauza modului în care ne raportăm la el sau depindem de el. Mi se reamintește acest aspect de fiecare dată când mă conving că nu pot face nimic dimineața până nu servesc o ceașcă cu cafea. Nu e absolut nimic în neregulă cu cafeaua și nici trupul meu nu tânjește după ea; mai degrabă atitudinea mea mintală față de cafea este ceea ce a făcut din acea ceașcă „dumnezeul” meu.

Continuă lectura „Un strop de viață în preajma Paștelui 2023 #4”
%d blogeri au apreciat: