Consensul evanghelic #29


Tatăl L-a trimis pe Fiul pentru a ne elibera de sub stăpănirea păcatului și a lui Satana și pentru a ne face copiii și prietenii lui Dumnezeu. Isus a achitat pedeapsa noastră pe crucea Sa în locul nostru, satisfăcând cerințele dreptății divine prin vărsarea sângelui Său în jertfă, făcând, astfel, posibilă justificarea tuturor celor care cred în El.

Aceasta ne asigură o relație restaurată cu Dumnezeu care aduce iertare și pace, acceptare și acces și adoptare în familia lui Dumnezeu.

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

 

Consensul evanghelic #28


Pentru a înfăptui mântuirea, El a trăit o viață fără păcat și a murit pe cruce ca înlocuitor al păcătosului, vărsându-Și sângele pentru ispășirea păcatelor.

Christianity Today International

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Un strop de viață #318


Tu ai fost creat să fii opera de artă a lui Dumnezeu. Pavel scrie în Efeseni 2:10: „Noi suntem poema lui Dumnezeu“ – un cuvânt care se traduce prin „capodopera“ lui Dumnezeu sau „lucrarea“ Lui. Dumnezeu te-a creat astfel încât să cunoşti comuniunea cu El şi cu alţi oameni, să „umpli pământul şi să-l supui“, să ai stăpânire peste creaţie sub domnia Sa şi cu ajutorul Său.

Faptul că Dumnezeu a declarat modul în care am fost creaţi ca fiind „bun“ scoate şi mai mult în evidenţă tragedia căderii noastre. De aceea dezamăgirea mea – vizavi de mine – este atât de adâncă. Dar Dumnezeu este hotărât să schimbe imaginea Lui în noi, o imagine care acum este distorsionată.

Planul Lui nu este doar să restaureze în mare fiinţa noastră decăzută. El vrea să ne transforme în oameni noi. Aşadar, istoria omenirii nu este doar o istorie despre o dezamăgire universală, ci şi despre o speranţă de nezdruncinat.

John Ortberg, Viața pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna