„Creaţi după chipul Său“ de Philip Yancey şi Dr. Paul Brand


Philip Yancey a scris împreună cu Dr. Paul Brand trei cărţi speciale pentru cititorii fascinaţi de creaţia lui Dumnezeu şi pentru cei care vor să-i pătrundă mai mult tainele. Este vorba despre O făptură atât de minunată, Creaţi după chipul Său şi Darul durerii. În continuare aş vrea să vă prezint cea de-a doua carte, Creaţi după chipul Său, în care Paul Brand şi Philip Yancey discută alte componente ale corpului uman şi ne arată alte analogii spirituale ce pot fi făcute pe baza lor.

Cartea este împărţită în 5 părţi, după numărul componentelor pe care le abordează, şi anume chipul, sângele, capul, duhul şi durerea.

Fiind duh, Dumnezeu rămâne invizibil pe pământ. Însă noi suntem cei care dăm trupCreaţi după chipul Său acelui duh şi noi purtăm astfel chipul lui Dumnezeu. Mulţi au încercat să afle ce înseamnă mai exact sintagma „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. În viziunea unora, chipul lui Dumnezeu în om este capacitatea de a raţiona, pentru alţii este capacitatea de a emite judecăţi morale sau creativitatea artistică. Ceea ce spune Paul Brand este că reflectarea chipului lui Dumnezeu stă în faptul că putem înţelege şi transmite ceva din Creator, în faptul că trupurile noastre, fie ele urâte sau frumoase, puternice sau nu, pot deveni temple ale Duhului Sfânt. De asemenea, suntem chemaţi să purtăm acest chip ca Trup, pentru că individual nu am prezenta decât o imagine incompletă a chipului lui Dumnezeu în faţa lumii.

Nu mai trebuie să ne zbatem pentru a ne construi o imagine, pentru a dovedi cine suntem. Ci putem să ne concentrăm vieţile pentru a reflecta chipul Său. Şi ceea ce trece drept succes în cultura populară – puterea fizică, inteligenţa, bogăţia, frumuseţea, puterea de influenţă – înseamnă prea puţin pentru chipul acesta.

Când ne alăturăm Trupului Său, chipul lui Dumnezeu este cel pe care trebuie să-l căutăm, şi nu al nostru. Nu-l găsim dovedindu-ne meritele, ci renunţând la dependenţa aceea disperată faţă de propriile noastre chipuri, în favoarea preluării chipului Său plin de slavă.

Următoarea componentă pe care o analizează autorii cărţii Creaţi după chipul Său este sângele.

Sângele înseamnă viaţă pentru celule şi pentru trup. Înţelegând acest adevăr, Paul Brand l-a aplicat şi în plan spiritual şi a învăţat să nu mai asocieze sângele cu moartea, iar în final a ajuns să considere împărtăşania celebrarea Vieţii care a învins moartea şi care acum ni se oferă tuturor fără plată.

Hristos a venit nu doar să ne arate un exemplu de mod de viaţă, ci ca să ne dea viaţa însăşi, scrie el. Viaţa spirituală nu este eterică şi în afara noastră, nu este un lucru pentru obţinerea căruia trebuie să ne străduim din greu; ea se află în noi, străbătându-ne, tot aşa cum sângele se găseşte în fiecare fiinţă vie.

De asemenea, el explică şi o expresie folosită foarte des de creştini: „a fi curăţat în sângele lui Hristos”. Cum poate curăţa sângele când noi vedem că el pătează? Şi totuşi în organism el are tocmai acest rol. Globulele roşii preiau deşeurile din celule şi le livrează unor organe capabile să le descarce în afara trupului. Aşa cum sângele ne curăţă de metaboliţi nocivi, iertarea prin sângele lui Hristos curăţă deşeurile şi păcatele care ne periclitează adevărata sănătate.

Iată o frumoasă explicaţie a Euharistiei, din punctul de vedere al celor doi autori:

Isus a spus, de fapt: dacă-Mi bei sângele, viaţa Mea va intra în tine – fă lucrul acesta! Astfel, eu cred că Isus intenţionase ca ceremoniile noastre să includă nu doar rememorarea morţii Sale, ci şi înţelegerea vieţii Sale prezente. Nu putem trăi fără hrana pe care ne-o dă viaţa Lui.

Astăzi, când avem parte de vinul euharistiei, e ca şi cum Domnul ne-ar spune: Acesta este sângele Meu, care a fost întărit şi pregătit pentru voi. Aceasta este viaţa Mea, care a fost trăită pentru voi şi la care acum puteţi fi şi voi părtaşi. Am fost ostenit, sărac, ispitit, părăsit; poate că mâine vă veţi simţi şi voi osteniţi, săraci, ispitiţi sau părăsiţi. Când se va întâmpla acest lucru, puteţi să folosiţi puterea Mea şi să aveţi parte de duhul Meu. Eu am biruit lumea pentru voi.

Cina Domnului rezumă toate cele trei coordonate temporale: viaţa care a fost şi a murit pentru noi, viaţa care este şi trăieşte în noi şi viaţa care va fi şi va veni pentru noi. Hristos nu e doar un exemplu de viaţă. El este viaţa însăşi.

Pentru medici creierul este un fel de Sfânta Sfintelor a trupului. Tot astfel, Capul Trupului spiritual este locaşul misterului, al înţelepciunii şi unităţii. El este Sursa. De asemenea, deşi creierul este protejat de craniu şi nu simte nimic din exterior şi nici nu poate acţiona el singur, se exprimă prin celulele care se supun poruncilor sale şi primeşte informaţii despre mediu de la ele. Tot aşa şi Dumnezeu se exprimă printr-un Trup în care El slujeşte drept Cap. După cum am învăţat şi din cartea „O făptură atât de minunată”, Trupul funcţionează bine doar atunci când celulele ce formează calea de intrare a informaţiilor şi calea de ieşire sunt ascultătoare.

Numai Capul poate determina nevoile întregului Trup. Şi numai ascultarea determină utilitatea noastră individuală în Trupul Său.

Partea a patra a cărţii Creaţi după chipul Său se numeşte Duhul şi vorbeşte despre analogiile dintre respiraţie şi Duhul Sfânt.

Trupul lui Hristos are nevoie de suflare de viaţă iar fluxul de viaţă şi inspiraţia vin doar prin intermediul Duhului Sfânt. De asemenea, Duhul Sfânt aduce acea însuşire de apartenenţă, precum ADN-ul defineşte trupul şi se găseşte în fiecare celulă. El dirijează procesul de creştere şi vindecare şi fără El, în ciuda informaţiilor primite, am fi neajutoraţi. Duhul Îl aplică pe Dumnezeul infinit oamenilor Lui de pe pământ. El Însuşi este comuniunea dintre Dumnezeu şi noi.

Duhul Sfânt permite deci realităţii lui Dumnezeu Însuşi să stabilească o prezenţă înlăuntrul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu este veşnic, dar Duhul devine pentru noi aplicarea naturii lui Dumnezeu la timpul prezent.

În trupul uman, sentimentul apartenenţei merge pe două căi: fiecare celulă se pune de acord cu ordinele venite de la creier şi fiecare celulă recunoaşte o legătură inerentă cu toate celelalte celule din acel trup. Tot astfel, în Trupul lui Hristos, Duhul stabileşte o legătură nu doar între fiecare celulă şi Cap, ci şi între celulele trupului Său. Însuşi cuvântul „biserică” înseamnă în limba greacă „cei chemaţi” şi prin biserică Dumnezeu ne cheamă într-o comunitate organică.

Ultima parte a cărţii şi cea care m-a impresionat cel mai mult vorbeşte despre Durere.

Câtă veneraţie poţi avea pentru un Dumnezeu care a lăsat durerea? durerea este utilă pentru că avertizează asupra pericolelor din trup. Dar de ce nu a folosit o sonerie ca să ne înştiinţeze, sau nişte neoane albastre şi roşii? Am arăta ridicol cu asemenea lumini, dar sunt oamenii mai frumoşi atunci când se zvârcolesc de durere?

Şi totuşi, în urma studiilor sale, Dr. Paul Brand a aflat că tocmai lipsa durerii provoacă toate daunele la leproşi. Ei nu simt nimic şi astfel se pot răni uşor, determinând apariţia tuturor acelor diformităţi. Paradoxul este că leproşii şi-ar dori să simtă durerea şi văd adevărata libertate tocmai în simţirea durerii.

Trupul ne provoacă suferinţă nu ca să ne creeze disconfort, ci ca să ceară producerea unei schimbări în faţa pericolului. În trup, milioanele de celule aflate în confort trebuie să se ocupe conştient de mesajele de durere. Precum durerea acaparează tot trupul, tot astfel şi Trupul lui Hristos trebuie să simtă, să aibă compasiune faţă de cei în suferinţă.

Unul dintre cele mai frumoase adevăruri din această carte este că, prin Întrupare, Dumnezeu a simţit durerea umană. Dumnezeu a fost pe pământ în carne şi oase împlinind o osândă pentru o nelegiuire pe care n-a înfăptuit-o şi e încă aici, receptând orice durere şi însuşindu-Şi-o, fiind prezent în propriile noastre dureri.

Instinctiv, ne dorim un Dumnezeu care nu doar are cunoştinţe despre durere, ci o împărtăşeşte şi este afectat de durerea noastră. Uitându-ne la Isus, înţelegem că avem un astfel de Dumnezeu, care a luat asupra Sa limitările timpului şi ale spaţiului, ale familiei şi ale durerii, dar şi ale suferinţei.

Cu acest capitol despre durere se încheie cartea Creaţi după chipul Său. Pentru mine,gândul cel mai important din cărţile lui Philip Yancey şi Dr. Paul Brand este că sunt o celulă în Trupul lui Hristos, iar acesta trebuie să Îl reflecte pe Dumnezeu pe pământ, prin ascultare, prin unitate, şi în biruinţă dar şi în durere. De asmenea, mă rog ca, atunci când mă uit la o persoană, să văd chipul lui Dumnezeu din ea şi valoarea ei fundamentală.

Iată ce se roagă dr. Paul Brand în câteva fragmente dintr-o Rugăciune de mulţumire, referitoare la părţi al anatomiei umane. Îmi doresc ca aceasta să fie rugăciunea mea şi noastră a tuturor:

Ajută-mă, Doamne, să folosesc aceste zile în care văd într-un fel care să onoreze darul luminii. Şi cât timp văd, fă ca mâna mea călăuzitoare să fie grabnică la a-l ajuta pe cel ce bâjbâie din cauză că lumea lui e întuneric şi să împart cu alţii beneficiile darului vederii.

Fă, Doamne, să-mi acordez mintea ascultătoare pentru a auzi vocea umană care are nevoie de o ureche care s-o asculte.

Ajută-mă, Doamne, să-l ascult pe copilul Tău singur şi astfel să-mi exprim mulţumirea pentru că am urechi cu care să aud.

Umple-mă, Doamne, de gânduri pline de adevăr pe care Tu le ispiri. Fă ca mintea mea să se gândească la lucruri frumoase şi de reputaţie bună; fă-mă zilnic conştient că sunt făcut pentru slava Ta şi că în căutarea împlinirii acestui scop stă adevărata fericire a trupului, minţii şi sufletului.

Ajută-mă, Doamne, să fiu aşa de conştient de prezenţa Ta şi de dragostea Ta astfel încât plecarea mea din trupul acesta să nu fie decât începutul unei intimităţi şi mai vii şi a unei uniri cu Duhul Salvatorului meu. Fă ca ultimul meu gând să nu fie unul de regret că nu am mai mult timp, ci unul de mulţumire că am avut atâta timp să mă bucur de o viaţă atât de minunată.

Autor: Irina Enache

Sunt absolventă a Facultăţii de Biotehnologii, din ianuarie 2015 lucrez într-o multinațională şi am fost voluntar la „Radio Vocea Evangheliei“ din 2011 până în 2020. Prima mea colaborare cu RVE a fost reprezentată chiar de primul episod al emisiunii „Cartea e o viaţă“. Pentru mine, emisiunea și blogul sunt modalitățile de a folosi una dintre pasiunile mele, lectura, în folosul altor cititori interesaţi. Autorii care m-au influențat cel mai mult și continuă să mă inspire sunt J.R.R. Tolkien și C.S. Lewis. În 2019 am absolvit un curs de consiliere creștină, lucru care s-a reflectat în genul de cărți pe care le-am citit și care mă pasionează. Am abordat de asemenea un subiect mai puțin discutat în mediul românesc, cel al bolilor psihice, privit dintr-o perspectivă creștină, iar rezultatele studiului meu le puteți găsi pe blogul https://intunericulnuvabirui.wordpress.com/. Mă puteți găsi și pe Goodreads pentru a vedea ce mai citesc: https://www.goodreads.com/user/show/51556502-yeranouhi

6 gânduri despre „„Creaţi după chipul Său“ de Philip Yancey şi Dr. Paul Brand”

  1. Buna ziua!
    M-ar interesa in mod deosebit aceasta trilogie, dar nu o mai gasesc.
    M-ati putea ajuta ?
    Multumesc!

  2. Buna ziua! Ne bucura interesul dumneavoastra. Din pacate, trilogia nu a mai fost retiparita in limba romana, desi este foarte valoroasa si ar fi bine sa fie reeditata candva. Ati putea incerca pe la anticariate (eu am avut surpriza sa o zaresc la un stand de carti vechi acum ceva timp).

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: