Pe drumul crucii #6


Pe drumul crucii (ziua 6) – Încrederea de a merge în Egipt

Matei 2:13-18 (NTR)

După ce au plecat ei, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul și pe mama Lui și fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod va căuta Copilul ca să-L omoare!“
Iosif s-a sculat, a luat Copilul și pe mama Lui și a plecat în timpul nopții în Egipt, unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: „L-am chemat pe Fiul Meu din Egipt“.
Irod s-a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înșelat de magi și a trimis să fie uciși toți băieții care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, de la vârsta de doi ani în jos, potrivit cu perioada pe care o aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice: „Un țipăt a fost auzit în Rama, plânset și bocet mult: Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată, căci ei nu mai sunt“.
Cugetă asupra Cuvântului.
Rugăciune: Tată, ne minunăm de felul în care ai transformat Egiptul, locul în care pruncul Moise a plutit pe Nil ca să scape de sabia menită pentru toţi pruncii băieţi, ai folosit acelaşi ţinut ca locul în care sfântul Prunc Isus să găsească adăpost.
Prin mâna Ta, locurile morţii devin locuri ale vieţii.
Maria şi Iosif s-au încrezut în Tine să-i salvezi chiar şi prin Egipt. Ajută-ne să avem aceeşi credinţă stabilă, Tată. Când ne vom afla în locuri care altădată însemnau moartea, ne vom încrede că Tu vei aduce viaţă. Locuri precum Crucea.
Trăieşte Cuvântul: Astăzi, ai încredere că în locuri care par a fi locuri ale morţii, Dumnezeu vrea să aducă viaţă. Petrece timp astăzi cu cineva care te-a rănit. Arată-i dragostea lui Hristos. Ai încredere că Dumnezeu te va însoţi. Căută semnele unei noi vieţi.
Ann Voskamp

Pe drumul crucii #5


Pe drumul crucii (ziua 5) – Dă-ţi drumul!

Luca 2:8-20 (NTR)

În ținutul acela erau niște păstori care rămăseseră afară, pe câmp, și stăteau de pază în timpul nopții în jurul turmei lor. Un înger al Domnului a apărut înaintea lor și slava Domnului a strălucit în jurul lor. Ei s-au speriat foarte tare.
Îngerul le-a zis: „Nu vă temeți, pentru că iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, Care este Cristos, Domnul! Iată care va fi semnul pentru voi: veți găsi un Copil nou-născut, înfășat și culcat într-o iesle.“
Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând: „Slavă lui Dumnezeu în înălțimi și pace pe pământ, între oamenii peste care se odihnește bunăvoința Lui!“
După ce îngerii s-au întors de la ei în ceruri, păstorii și-au zis unii altora: „Să mergem acum la Betleem și să vedem lucrul acesta care s-a întâmplat și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut!“ S-au dus repede și i-au găsit pe Maria, pe Iosif și Copilul culcat în iesle. Când i-au văzut, le-au făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre Acest Copil. Toți cei ce i-au auzit, s-au mirat de ceea ce le-au spus păstorii.
Maria, însă, păstra toate aceste cuvinte și cugeta la ele în inima ei.
Apoi păstorii s-au întors slăvindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-au auzit și le-au văzut și care erau întocmai cum li se spusese.
Cugetă asupra Cuvântului.
Rugăciune: Tată! Ai venit – Dumnezeu întrupat! Dezordinea căderii este înlăturată de Mesia cel credincios! Şi noi ne-am pus pe fugă, vrând să vedem! Credeţi! Auziţi-ne cum ne exprimăm! Te glorificăm şi Te lăudam pentru tot ce am auzit şi am văzut. S-a întâmplat exact aşa cum ai spus: Ai venit să zdorbeşti şarpele. AMIN!
Trăieşte Cuvântul: Astăzi nu ne putem abţine. Dăm pe dinafară de veşti bune: trebuie să vorbim, să vestim acel eveniment minunat şi plin de bucurie care este pentru toată lumea de pretutindeni!
Cui i-ai putea spune azi că a venit un Salvator, un Salvator care este Mesia şi Domn? Sună-i, scrie-le un mesaj, adu-le o gustare – şi spune-le vestea extraordinară!
Ann Voskamp

Pe drumul crucii #4


Pe drumul crucii (ziua 4) – Remediu pentru nemulţumire

Numeri 21:4-9 (NTR):

De la muntele Hor au pornit pe drumul către Marea Roșie ca să ocolească țara Edom; dar poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva Domnului și împotriva lui Moise: „De ce ne-ați scos din Egipt, ca să murim în pustie? Nu mai avem nici pâine, nici apă și sufletul nostru s-a scârbit de această mâncare mizerabilă!“
Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi veninoși; ei i-au mușcat pe israeliți și mulți din popor au murit. Poporul a venit la Moise și i-a spus: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului să alunge de la noi acești șerpi.“ Moise s-a rugat pentru popor.
Domnul i-a zis lui Moise: „Fă un șarpe și agață-l pe un stâlp. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi.“
Și astfel, Moise a făcut un șarpe din bronz și l-a înălțat pe un stâlp. Oricine era mușcat de vreun șarpe și privea spre șarpele din bronz trăia.
Cugetă asupra Cuvântului.
Rugăciune: Tată, ne pocăim de bombănelile noastre, de cârcotelile noastre, de toate lucrurile de care ne plângem că nu le mai putem digera. Am fost muşcaţi de şarpele nemulţumirii. Fă-ne ochii să se uite la Isus şi să trăiască. Cu Isus avem mai mult, mult mai mult decât îndeajuns.
Trăieşte Cuvântul: Astăzi, păzeşte-ţi limba de păcatul nemulţumirii.
Când şarpele nemulţumirii muşcă, alegem să ne uităm la Isus, care a atârnat pe cruce ca să ne dea tot ce avem nevoie. El este viaţa noastră.
Ann Voskamp

Pe drumul crucii #3


Pe drumul crucii (ziua 3) – Darul salvării

Exod 12:21-30 (NTR):

Moise a convocat sfatul bătrânilor lui Israel și le-a zis: „Duceți-vă să vă alegeți miei pentru clanurile voastre și înjunghiați mielul de Paște. Luați un mănunchi de isop, înmuiați-l în sângele dintr-un vas și ungeți cu el pragul de sus și cei doi ușori ai casei voastre. Nimeni să nu iasă în afara ușii casei până dimineața, pentru că Domnul va trece să-i lovească pe egipteni. Când va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi ușori, Domnul va trece pe lângă acea ușă și nu va lăsa pe nimicitorul să intre în casele voastre și să vă ia viața. Să țineți acest lucru ca pe o poruncă veșnică pentru voi și pentru copiii voștri. Când veți ajunge în țara pe care Domnul v-o va da, așa cum a promis, să păziți această poruncă. Când copiii voștri vă vor întreba: «Ce înseamnă acest lucru?», voi să le răspundeți: «Este jertfa de Paște în cinstea Domnului , pentru că El a trecut pe lângă casele noastre în Egipt, atunci când i-a lovit pe egipteni și a scăpat familiile noastre.»“ Poporul s-a plecat la pământ și s-a închinat. Apoi israeliții au plecat și au făcut așa cum le-a poruncit Domnul lui Moise și lui Aaron.

La miezul nopții Domnul a lovit toți întâii născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care stătea pe tronul său, până la întâiul născut al prizonierului, care era în temniță, și întâiul născut al tuturor vitelor. Când Faraon, slujitorii săi și toți egiptenii s-au sculat noaptea, au fost mari țipete în Egipt, pentru că nu era casă unde să nu fie cineva mort.

Cugetă asupra Cuvântului.

Rugăciune: Tată, ne vopsim în roşu cu sângele lui Isus astfel încât Satana să nu poată intra în sufletul nostru pentru a aduce ruină şi moarte, ci pentru ca Tu să intri prin uşa inimilor noastre, pentru ca noi să intrăm prin Isus, uşa, în prezenţa Ta. Suntem salvaţi! Salvaţi! S-a trecut pe lângă noi! Ne închinăm.

Trăieşte Cuvântul: Astăzi purtăm un colier, o brăţară, o eşarfă, un element vizibil care să ne amintească de faptul că am ales să îmbrăcăm pragurile sufletelor noastre în Tine. Te-am ales pe Tine. Datorită sângelui şi crucii lui Hristos, se trece pe lângă noi. Trăim o zi de închinare: recunoştinţă pentru darul salvării.

Ann Voskamp