CARTEA E O VIAȚĂ – SĂ CITIM! – Ep.08 – Impactul tehnologiei asupra practicilor de lectură


În care vorbim despre impactul pe care îl au tehnologia și mass-media asupra modului, calității și chiar a măsurii în care citim cu discernământ sau nu; despre ispitele Internetului și de ce ne denaturează acesta nu numai modul în care citim, dar chiar atenția, capacitatea de concentrare și de memorare.

Cartea lui Tony Reinke, AICI

Un strop de viaţă #451


Matei 23:23-36

Prin har, astăzi voi posti de la reţelele de socializare pentru că deconectarea mă ajută să mă acordez la Dumnezeu. Astăzi mă voi concentra mai mult asupra Veştii Bune decât asupra altor veşti. Ne pocăim de faptul că avem mai mult timp pentru Facebook decât pentru a sta în faţa Cuvântului Tău, pentru faptul că urmărim mai îndeaproape reţelele sociale decât însetăm după Apa Vie şi te urmăm pe Tine.

Ann Voskamp, A Lent to Repent and Refresh 4

Pe drumul crucii #4


Pe drumul crucii (ziua 4) – Remediu pentru nemulţumire

Numeri 21:4-9 (NTR):

De la muntele Hor au pornit pe drumul către Marea Roșie ca să ocolească țara Edom; dar poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva Domnului și împotriva lui Moise: „De ce ne-ați scos din Egipt, ca să murim în pustie? Nu mai avem nici pâine, nici apă și sufletul nostru s-a scârbit de această mâncare mizerabilă!“
Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi veninoși; ei i-au mușcat pe israeliți și mulți din popor au murit. Poporul a venit la Moise și i-a spus: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului să alunge de la noi acești șerpi.“ Moise s-a rugat pentru popor.
Domnul i-a zis lui Moise: „Fă un șarpe și agață-l pe un stâlp. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi.“
Și astfel, Moise a făcut un șarpe din bronz și l-a înălțat pe un stâlp. Oricine era mușcat de vreun șarpe și privea spre șarpele din bronz trăia.
Cugetă asupra Cuvântului.
Rugăciune: Tată, ne pocăim de bombănelile noastre, de cârcotelile noastre, de toate lucrurile de care ne plângem că nu le mai putem digera. Am fost muşcaţi de şarpele nemulţumirii. Fă-ne ochii să se uite la Isus şi să trăiască. Cu Isus avem mai mult, mult mai mult decât îndeajuns.
Trăieşte Cuvântul: Astăzi, păzeşte-ţi limba de păcatul nemulţumirii.
Când şarpele nemulţumirii muşcă, alegem să ne uităm la Isus, care a atârnat pe cruce ca să ne dea tot ce avem nevoie. El este viaţa noastră.
Ann Voskamp