Devenind o prezență vindecătoare #9


Vocația mea nu este cariera sau rolul meu în viață. Ci mai degrabă vocația este chemarea mea de la Hristos ca să fac ceea ce El m-a lăsat să fac pe pământ, să lucrez împreună cu El la construirea Împărăției Lui pe pământ. De aceea, vocația mea este fluidă și se transformă în fiecare zi, în fiecare moment, într-o aventură captivantă. Vocația mea este modul meu de viață – modul Lui de viață în mine.


Dr. Albert S. Rossi – Cum să devii o prezență vindecătoare

„Tot ce merită Dumnezeu” de N.T. Wright


Cum poți face față sfârșitului unei lumi și începutului alteia? Cum poți pune un cutremur într-o eprubetă sau marea într-o sticlă? Cum poți să trăiești cu gândul înfricoșător că uraganul s-a înomenit, că focul a devenit carne, că viața însăși a prins viață și a intrat în lumea noastră? Creștinismul fie înseamnă toate acestea, fie nu înseamnă nimic.

Așa își începe profesorul și fostul episcop N.T. Wright cartea Tot ce merită Dumnezeu. Adevărata închinare și chemare a Bisericii.

Continuă lectura „„Tot ce merită Dumnezeu” de N.T. Wright”

Consensul evanghelic #45


Noi credem în preoția tuturor credincioșilor care, împreună, constituie Biserica universală, Trupul lui Cristos, al cărui Cap este El și care, prin porunca Sa, este chemată să se închine și să-I slujească lui Dumnezeu în lume, să vestească și să apere adevărul Său în lume, să facă dovada caracterului Său și să demonstreze realitatea Împărăției Sale prin Biserica locală și prin stilurile de viață individuale.

Facultatea Teologică Evanghelică (Belgia)

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #44


Noi credem că Biserica este poporul lui Dumnezeu, Trupul lui Cristos și o părtășie în Duhul a tuturor celor mântuiți prin harul lui Dumnezeu. De asemenea, credem că această unică, sfântă, catolică și apostolică Biserică se exprimă într-un trup local de credincioși și cuprinde și transcende diferitele expresii locale, denominaționale și transdenominaționale ale vieții comunității credincioase. Biserica este chemată și trimisă în lume de Tatăl triunic pentru a vesti și demonstra Vestea Bună a lui Isus Cristos prin puterea Duhului Sfânt.

Tyndale University College & Seminary

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden