Un strop de viață #294


Ascultaţi dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânţa căzută lângă drum. Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul şi-l primeşte îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt şi ajunge neroditor. Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul, şaizeci, altul, treizeci. (Matei 13:18)

Cel dintâi interpret al parabolelor hristice este Isus însuşi, care, după ce povesteşte istoria semănătorului, le propune ucenicilor un posibil mod de lectură, o incursiune rapidă, dar temeinică în problema receptivităţii: ce înseamnă „a intra” într-o parabolă şi, mai ales, cum poţi rata adevărul ei.

Andrei Pleșu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste

Un strop de viață #290


Pentru a transmite ce avea de transmis, Isus a ales ca mod de expunere vorbirea în parabole. Asta înseamnă că parabola I s-a părut, structural, în perfect acord cu El însuşi, cu substanţa a ceea ce voia să transmită şi cu nivelul de receptivitate al ascultătorilor. De altfel, prin tot ce face şi prin tot ce spune, Isus însuşi e, s-a spus, o „parabolă în act”. Iar întrucât tema predilectă a discursului Său este Împărăţia lui Dumnezeu, aşadar un domeniu care „nu e din lumea aceasta”, mesajul hristic nu putea fi, cel puţin într-o primă etapă a propovăduirii Sale, decât aluziv, încifrat, indirect.

Andrei Pleșu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste

„Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste“ de Andrei Pleșu


Obişnuim ca pe blogul nostru și în emisiunea CARTEA E O VIAŢĂ să prezentăm cărţi scrise de autori creştini, de diferite confesiuni şi din epoci diferite, în speranţa de a învăţa ceva din fiecare dintre ele.

În cazul cărţii de astăzi, autorul ei este în primul rând un om de cultură, una dintre figurile cele mai cunoscute din acest context de la noi, care, în mod implicit, prin temele pe care le-a abordat şi în alte cărţi şi articole de-ale sale, are un interes deosebit pentru sfera spiritual-religioasă a vieţii şi are o anume credinţă în Dumnezeu.

Este vorba despre Andrei Pleşu şi despre cartea sa, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste. Continuă lectura „„Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste“ de Andrei Pleșu”