Duritatea lui Dumnezeu este mai blândă decât blândeţea oamenilor, iar constrângerea Sa este eliberarea noastră.

C.S. Lewis, citat în „Dezamăgit de creștinism” de Ravi Zacharias


Dacă am putea vedea faţa lui Dumnezeu, trăsăturile Sale fizice ar fi cu siguranţă foarte diferite, în funcţie de zona în care ne aflăm pe glob. În Orient, totul s-ar reduce la imaginea Sa, care ar deveni obiectul adorării. Hainele, frizura, tot ce ţine de aspectul Său ar deveni obiecte de închinare de care s-ar agăţa superstiţioşii şi spiritualii. În Occident, în loc să fie redus la propria imagine, Dumnezeu ar fi redus la propria noastră imagine despre El, devenind şi un produs financiar cu efecte enorme  Fiecare adaugă încă un pic de informaţie imaginii, până când pentru noi începe să capete importanţă modul în care Îl vedem noi pe Dumnezeu, şi nu modul în care ne vede El pe noi. Sunt deja prea mulţi care L-au umanizat atât de mult pe Dumnezeu şi l-au sfinţit atât de mult pe om, încât abia dacă mai sesizăm diferenţa.

În schimb, Dumnezeu S-a dezvăluit în termeni descriptivi, care ne oferă destule informaţii pentru a-L cunoaşte, dar a ascuns destul din Sine pentru a ne oferi ocazia de a învăţa echilibrul dintre credinţă şi raţiune. Nicio relaţie pământească cu un Dumnezeu infinit şi transcendent nu poate exista fără păstrarea acestor două aspecte.

Ravi Zacharias, „Dezamăgit de creștinism?”


Predicatorul scoţian al secolului douăzeci James Stewart face o descriere foarte frumoasă a contrariilor care alcătuiesc misterul personalităţii lui Isus: A fost cel mai supus şi mai smerit dintre toţi fiii omului şi totuşi a vorbit despre ziua când va veni pe norii cerului, cu gloria lui Dumnezeu. A fost atât de neînduplecat, încât duhurile rele şi demonii plângeau de frică la venirea Lui, dar a fost atât de genial, minunat şi prietenos încât copiilor le plăcea să se joace cu el, iar cei mici se cuibăreau în braţele Lui. Nimeni n-a fost nici pe aproape atât de îndurător cu păcătoşii şi, cu toate acestea, nimeni n-a folosit vorbe atât de aspre la adresa păcatului. A fost slujitorul tuturor, a spălat picioarele ucenicilor şi cu toate acestea a intrat cu demnitate în templu, iar negustorii şi schimbătorii de bani s-au călcat în picioare din cauza îmbulzelii când I-au văzut focul din priviri. I-a salvat pe alţii, dar, cu toate acestea, la final, pe El Însuşi nu S-a salvat. În toată istoria nu există nimic care să se compare cu unirea de contraste pe care o întâlnim în Evanghelii. Misterul lui Isus este misterul personalităţii divine.

Ravi Zacharias, Dezamăgit de creștinism?


În loc să sfărâme puterea răului prin forţa Lui divină, în loc să impună corectitudinea şi să-i distrugă pe cei răi, în loc să facă pace pe pământ prin domnia unui conducător perfect, în loc să-i adune pe fiii Ierusalimului sub aripile Sale fie că vor, fie că nu şi să-i salveze de la ororile care I-au chinuit sufletul profetic – Isus a lăsat răul să-şi facă de cap; S-a mulţumit cu metodele lente şi descurajatoare ale conceptului fundamental de a ajuta; i-a transformat pe oameni în bine; l-a dat afară pe Satan, în loc ca doar să-l controleze. Să iubeşti neprihănirea înseamnă să o faci să crească, nu să o răzbuni.

George MacDonald, citat în Dezamăgit de creștinism?, de Ravi Zacharias

„Dezamăgit de creştinism?“ de Ravi Zacharias


Te-ai simţit vreodată dezamăgit de creştinism? Ai simţit că orice ai face viaţa creştină nu poate fi trăită? Că Dumnezeu nu te ascultă când te rogi? Sau poate cunoşti pe cineva care s-a îndepărtat de credinţă şi nu ştii ce să-i spui? Ravi Zacharias ne oferă câteva sugestii în cartea sa, Dezamăgit de creştinism? Citește mai mult