Devenind o prezență vindecătoare #7


Fiecare biserică ar trebui să fie o societate fără datorii, în care să ne iubim unii pe alții, căci suntem iubiți; în care să ne acceptăm unii pe alții, căci suntem acceptați; în care să ne arătăm har unii altora, deoarece ni s-a arătat har, deoarece am cunoscut bucuria de a-L vedea pe Stăpân, rupând chitanța cu ce am cheltuit și nu am plătit. A fost anulată. Nu mai adaugă nimic la ea, nu spune: „Îți mai dau ceva timp să o plătești.” Și astfel, pentru că El ne-a eliberat, îi putem elibera și noi pe alții, punând astfel în mișcare harul și dragostea. Apostolul Pavel a spus toate acestea în cuvintele: „Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții” (Romani 13:8).


David A. Seamands – Leac pentru suflete vătămate

Devenind o prezență vindecătoare #6


Deși este atât de importantă și are consecințe eterne, întâlnirea cu Hristos nu reprezintă o scurtătură spre sănătatea afectivă. Nu e o vindecare rapidă a tulburărilor de personalitate. E necesar să înțelegem asta înainte de orice altceva, pentru a avea înțelegere față de noi înșine și pentru a-L lăsa pe Duhul Sfânt să lucreze în noi, aducând vindecarea rănilor și a confuziilor noastre. De asemenea, trebuie să înțelegem asta ca să nu-i judecăm pe alții prea aspru, ci să avem răbdare pentru comportamentul lor confuz și contradictoriu. Procedând astfel, vom fi feriți de a-i critica și de a-i judeca, fără să avem dreptate, pe confrații noștri creștini. Nu sunt impostori, mincinoși sau ipocriți. Sunt oameni ca mine și ca tine, cu răni și condiționări greșite care le afectează comportamentul actual. Anumite aspecte din viața noastră necesită o vindecare aparte adusă de Duhul Sfânt. Pentru că nu sunt supuse rugăciunii obișnuite, disciplinei și voinței, acestea cer o înțelegere deosebită, o dezvățare de condiționările greșite din trecut și o transformare ce implică o nouă învățare și condiționare prin înnoirea minții noastre.

Există o soluție biblică pentru rezolvarea rănilor trecutului. Soluția lui Dumnezeu nu se oprește la iertare și anularea resentimentelor. Dumnezeu ia păcatele, eșecurile, rănile primite mai demult, și le include în planurile pe care, în dragostea Lui, le are pentru noi, transformându-le în binele nostru.

Cea mai bună ilustrare a acestui lucru este Crucea. În ea a adunat Dumnezeu ceea ce, din perspectivă omenească, era cea mai mare nedreptate și tragedie întâmplată vreodată, și a transformat-o în cel mai sublim dar din toate timpurile: darul mântuirii.


David A. Seamands – Leac pentru suflete vătămate

Devenind o prezență vindecătoare #2


Psalmul 46:10 „Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.”

Aici este implicat și reversul medaliei: dacă nu mă opresc, sunt în pericol de a nu-L cunoaște pe Dumnezeul cel Adevărat. Dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu mă cunosc pe mine însumi, fiindcă sunt creat după chipul lui Dumnezeu. Am nevoie să-L cunosc pe Dumnezeu pentru a cunoaște cine sunt, pentru a avea o identitate autentică. O mare parte din căutarea contemporană a identității este o căutare profundă, deși adesea inconștientă, a lui Hristos în inimile noastre.

Putem interpreta experiențele noastre prin ochii firii – ca acte de altruism – sau prin ochii credinței – ca glasul lui Dumnezeu. Poate că aceasta a vrut Domnul să spună atunci când a afirmat „Fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud” (Matei 13:6). Oare noi ne sporim capacitatea de a auzi glasul lui Dumnezeu în viața de zi cu zi?

Dacă pun toate lucrurile în mâinile lui Dumnezeu, voi vedea mâinile lui Dumnezeu în toate lucrurile. Aceasta este chemarea mea – să văd mâinile lui Dumnezeu în tot ceea ce fac și spun.


Dr. Albert S. Rossi – Cum să devii o prezență vindecătoare

Devenind o prezență vindecătoare #1


„Iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta (…) și pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Luca 10:27)

Modul în care interacționăm cu aproapele nostru, atât cel de lângă noi, cât și cel mai îndepărtat, este modul în care interacționăm cu Hristos, Dumnezeul Cel Viu. Suntem o prezență vindecătoare pentru alții atunci când le dăm putere și nădejde.

Iar dacă nu am grijă de mine mai întâi, nu am ce să le ofer celorlalți. Încep să am grijă de mine atunci când îmi concentrez atenția pe ființa mea: suflet, minte și trup. Îi îngădui lui Hristos să lucreze în mine atunci când mă străduiesc să dobândesc treptat o liniște interioară – ceea ce nu este o sarcină ușoară în mediul de astăzi.


Dr. Albert S. Rossi – Cum să devii o prezență vindecătoare

Seria „Devenind o prezență vindecătoare” – citate din cărți de consiliere creștină


La cine apelezi când ai o problemă? La un prieten, la un membru al familiei? La cineva din biserică? Sau, poate, tocmai în acest mediu te simți respins și judecat?
Multe biserici și-au neglijat rolurile de comunități terapeutice și de susținere. Și mulți dintre noi am fi ușurați dacă Dumnezeu ar fi încredințat sfințirea noastră în mâinile unor profesioniști pregătiți și plătiți – însă acesta pur și simplu nu este modelul biblic. Planul lui Dumnezeu este ca, prin lucrarea credincioasă a fiecărui membru, trupul să crească spre maturitatea deplină în Hristos.
În plus, atunci când se confruntă cu probleme sufletești și relaționale, este clar că oamenii apelează mult mai des, sau mai întâi, la prieteni și la familie – nu la profesioniști. Suntem noi dornici să-i ajutăm? Avem noi, oare, ochi să vedem problemele celor din jur? Suntem noi pregătiți să fim primii „consilieri”, neoficiali, la care apelează un prieten – și, cunoscând bine Cuvântul lui Dumnezeu, să fim gata să putem alina suferința, să confruntăm păcatul, și să ne susținem semenii pe calea sfințirii?

Seria „Devenind o prezență vindecătoare” – citate din cărți de consiliere creștină – este menită să ne aducă, în fiecare joi, un strop de înțelepciune în acest sens – mici sfaturi sau idei de la autori din domeniul consilierii creștine, precum Larry Crabb, Gary Collins, Paul David Tripp și alții, care să ne pună pe gânduri și să ne însuflețească să devenim sensibili, să folosim principiile corecte pentru a ne sprijini semenii și să fim reprezentanții firii omenești ai lui Hristos pe pământ, să fim prezența Lui vindecătoare pentru alții.

Poate că nu vom schimba lumea. Însă cu siguranță îi putem influența pe cei apropiați nouă și putem lăsa ceva semnificativ în urma noastră.

%d blogeri au apreciat: