Devenind o prezență vindecătoare #2


Psalmul 46:10 „Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.”

Aici este implicat și reversul medaliei: dacă nu mă opresc, sunt în pericol de a nu-L cunoaște pe Dumnezeul cel Adevărat. Dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu mă cunosc pe mine însumi, fiindcă sunt creat după chipul lui Dumnezeu. Am nevoie să-L cunosc pe Dumnezeu pentru a cunoaște cine sunt, pentru a avea o identitate autentică. O mare parte din căutarea contemporană a identității este o căutare profundă, deși adesea inconștientă, a lui Hristos în inimile noastre.

Putem interpreta experiențele noastre prin ochii firii – ca acte de altruism – sau prin ochii credinței – ca glasul lui Dumnezeu. Poate că aceasta a vrut Domnul să spună atunci când a afirmat „Fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud” (Matei 13:6). Oare noi ne sporim capacitatea de a auzi glasul lui Dumnezeu în viața de zi cu zi?

Dacă pun toate lucrurile în mâinile lui Dumnezeu, voi vedea mâinile lui Dumnezeu în toate lucrurile. Aceasta este chemarea mea – să văd mâinile lui Dumnezeu în tot ceea ce fac și spun.


Dr. Albert S. Rossi – Cum să devii o prezență vindecătoare