Un strop de viaţă #482


1 Corinteni 9:19-27

Prin har, astăzi voi posti de la confortul meu, pentru că acesta poate fi o capcană a morţii. Astăzi, voi face un pas în afara zonei mele de confort, pentru că acolo găsesc confortul Mângâietorului. Ne pocăim de faptul că pretindem numele de creştini, Îl revendicăm pe Regele Răstignit, dar nu vrem să plătim niciun preţ, niciun cost, nu vrem să ne asumăm niciun risc.

Ann Voskamp, A Lent to Repent and Refresh 20

Un strop de viaţă #46


Dacă singura noastră pasiune, pasiunea care le include pe toate este de a-L proslăvi pe Hristos în viaţă şi în moarte, şi dacă viaţa care-L măreşte pe El cel mai mult este viaţa marcată de dragoste jertfitoare, atunci viaţa noastră este un risc, şi riscul este bun. Să fugi de acest risc înseamnă să-ţi iroseşti viaţa.

Ipocrizia tragică este că vraja siguranţei ne face în fiecare zi să riscăm în ceea ce ne priveşte, şi ne paralizează în acelaşi timp de la a risca pentru alţii pe drumul Calvarului dragostei.

Este bine să rişti pentru cauza lui Dumnezeu.

John Piper, Nu-ţi irosi viaţa