Un strop de viaţă #482


1 Corinteni 9:19-27

Prin har, astăzi voi posti de la confortul meu, pentru că acesta poate fi o capcană a morţii. Astăzi, voi face un pas în afara zonei mele de confort, pentru că acolo găsesc confortul Mângâietorului. Ne pocăim de faptul că pretindem numele de creştini, Îl revendicăm pe Regele Răstignit, dar nu vrem să plătim niciun preţ, niciun cost, nu vrem să ne asumăm niciun risc.

Ann Voskamp, A Lent to Repent and Refresh 20