Consensul evanghelic #32


După ce ne-a salvat de păcat, a treia zi, Cristos a înviat în trup din mormânt, biruitor asupra morții și asupra puterilor întunericului. S-a înălțat la cer unde, la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește pentru poporul Său și domnește ca Domn asupra tuturor.

Fuller Theological Seminary: mărturisire de credință

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden