Izvorul relelor și pârghia îndreptării trebuiesc căutate mai adânc, mai în sus către izvor și izvorul e sufletul oamenilor, e păcatul din suflet. De sus până jos a suferit credința, dragostea, bunătatea, mila, dreptatea și în locul lor a răsărit și înflorește trufia, lăcomia, zavistia, goana după afaceri, după plăceri, după îmbogățire fără muncă etc. În stările din țara noastră e o boală sufletească și această boală poate fi tămăduită numai cu însănătoșire sufletească (…). Un aluat nou ne trebuie și nouă să dospească o „frământătură nouă” în stările din țara noastră cea nouă. Acest aluat nou este Evanghelia și învățăturile Mântuitorului nostru Isus Hristos. Numai când acest aluat va dospi sufletul și viața fiecărui român, a conducătorilor ca și a poporului, se vor însănătoși cu adevărat stările din țara noastră cea nouă.

Iosif Trifa, în „Preotul Iosif Trifa, o viață de propovăduitor al lui Hristos” de pr. Gheorghe Gogan


„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.“ (Proverbele 4:23)

Dragostea ca responsabilitate are de-a face cu stilul de viaţă. Dragostea ca răspuns are de-a face cu „stilul de inimă“. Dumnezeu nu este interesat de stilul nostru de viaţă, dacă acesta nu izvorăşte din inimă. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, stilul de viaţă fără un „stil de inimă“ nu este deloc un stil.

Joseph M. Stowell, De ce este greu să-L iubeşti pe Isus