Noi afirmăm că prefigurările, profețiile și viziunile privind mântuirea și șalom în scripturile ebraice își găsesc împlinirea prezentă și viitoare în și prin Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu care, prin întrupare, a ajuns evreu și S-a dovedit a fi Fiul lui Dumnezeu și Mesia prin învierea Sa. Negăm justețea așteptării unui Mesia care încă nu a apărut în istoria umană.

Declarația de la Willowbank, 1989

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Reclame