Consensul evanghelic #41


Sfințirea se realizează în credincios prin identificarea cu Cristos în moartea și în învierea Sa și prin credință, depinzând zilnic de această uniune și încredințând mereu stăpânirii Duhului Sfânt fiecare înzestare a noastră.

International Pentecostal Church of Christ

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #40


Duhul Sfânt este cea de-a treia persoană a Divinității triunice. El este de aceeași esență cu Tatăl și cu Fiul de la care a purces și este coegal cu Aceștia în eternitate, în har și în putere.

OMS International

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #39


Duhul Sfânt este Dumnezeu prezent și active în lume. Duhul Sfânt a fost dat Bisericii pe deplin în Ziua Cincizecimii. Prin Duhul Sfânt, Cristos locuiește în Biserica Sa, este proclamată Evanghelia și este manifestată Împărăția lui Dumnezeu în lume.

Asbury Theological Seminary

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #38


A-L proclama pe Isus Cristos ca „Mântuitor al lumii” nu înseamnă a afirma că toți oamenii sunt mântuiți fie în mod automat, fie în cele din urmă, și, cu atât mai puțin, că toate religiile oferă mântuirea în Cristos. Acest lucru înseamnă mai cu seamă proclamarea dragostei lui Dumnezeu pentru lumea păcătoasă prin invitarea tuturor oamenilor la a-I răspunde ca Domn și Mântuitor printr-un angajament personal de pocăință și de credință, făcut din inimă.

Legământul de la Lausanne

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden

Consensul evanghelic #36


Noi credem în lucrarea actuală a Duhului Sfânt prin care creștinul are posibilitatea să ducă o viață sfântă. 

The National Association of Evangelicals: mărturisire de credință

Din O singură credință – consensul evanghelic de J.I. Packer și Thomas C. Oden