Refracții #4 – Shalom


Trebuie să creăm. Lumea are nevoie de artiști dedicați care să transmită imagini ale Shalom-ului (păcii). Isus este Shalom. Shalom nu înseamnă doar absența războiului, ci plenitudine, vindecare și bucuria întregii umanități. Trebuie să colaborăm în cadrul comunităților noastre, să răspundem la nivel individual, pentru a oferi lumii viziunea noastră cu privire la Shalom.

Continuă lectura „Refracții #4 – Shalom”

Refracții #1 – Makoto Fujimura


Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.” (Matei 5:9). Cuvântul grecesc pentru împăciuitori este eirenepoios, care poate fi interpretat ca „poeți ai păcii”, sugerând faptul că pacea este un lucru ce poate fi meșteșugit sau făcut. Trebuie să căutăm căi prin care să fim nu doar „păstrători ai păcii”, ci „făcători de pace” implicați. În această definiție, pacea (sau evreiescul „shalom”) nu înseamnă doar absența războiului, ci propășirea vieților noastre, în care Dumnezeu se folosește de creativitatea noastră ca de un vehicul prin care să creeze lumea care ar trebui să fie. Arta, și orice expresie creativă a umanității, mediază în vremuri de conflict și deseori este legată inexplicabil de războaie și conflicte.

Trebuie să fim dispuși să fim frânți noi înșine în cioburi prismatice de către Maestrul Artist, Dumnezeu, astfel încât lumina lui Hristos să poată fi refractată în noi.


Refracții este o serie de citate din cartea Refractions de Makoto Fujimura, o invitație la călătorie în lumea credinței, artei și culturii.

Un strop de viaţă #373


Tu eşti copilul lui Dumnezeu şi El este Tatăl tău. El te iubeşte şi Lui îi pasă de tine mai mult decât vei şti vreodată. El este Cel care Şi-a trimis Fiul să moară pentru tine. El este Cel care a alergat să te primească atunci când a văzut că-ţi întorci inima spre El pentru iertare. El este Cel a cărui plăcere este să-ţi ofere Împărăţia. El este de partea ta.

El este Iehova Ire, Dumnezeul care îţi poartă de grijă.

El este Iehova Rafa, Dumnezeul care te vindecă.

El este Iehova Nissi, Dumnezeu-steagul tău.

El este Iehova M’Cadeş, Dumnezeul care te sfinţeşte.

El este Iehova Shalom, Dumnezeu-pacea ta.

El este Iehova Ţidchenu, Dumnezeu-neprihănirea ta.

El este Iehova Rohi, Dumnezeu-păstorul tău.

El este Iehova Şama, Dumnezeul cel prezent alături de tine.

Roy Lessin, Meet Me in the Meadow

%d blogeri au apreciat: