A-L urma pe Hristos este și ușor și greu. Este greu deoarece căile lui Dumnezeu și căile omului nu sunt la fel. Omul are filozofiile, metodele și metodologiile lui și se află în opoziție directă cu căile lui Dumnezeu. Este ușor pentru că Isus Hristos a biruit și este vrednic să conducă de la tron. Dacă Îl slujim pe Dumnezeu în felul omului, vom strica totul, și aceasta este starea multor creștini din ziua de azi. Încercăm să-L slujim pe Dumnezeu în felul omului, în loc să-L slujim în felul lui Dumnezeu.

A.W. Tozer – Pregătire pentru revenirea lui Isus

Reclame

Motivul pentru care Dumnezeu nu a trimis încă judecata pe pământ este ca să le dea locuitorilor lui timp și prilej să se pocăiască de păcatele lor. Este un lucru copleșitor și înfricoșător. Ocupați-vă acum de păcatul vostru, ori se va ocupa altcineva de el mai încolo. Tot ce avem este momentul de acum. Când acest „acum” va trece, trâmbița Domnului va suna.

A.W. Tozer – Pregătire pentru revenirea lui Isus


În clipa de față, Dumnezeu nu cheamă oamenii la El cu trâmbița. Este scris despre El că nu a strigat niciodată, nici nu Și-a ridicat glasul și nici nu S-a făcut auzit pe străzi. El își trimite mesagerii. Azi a trimis vocea liniștită a omului. A trimis vocea frumoasă și dulce a cântecului. A trimis lucrătorul de la om la om, evanghelistul, bătrânul pastor liniștit și gospodina simplă care predă la școala duminicală.

Încă nu a trimis îngerul cu trâmbița și glasul pe care îl auzim nu spune: „Vai, vai, vai.” Glasul pe care îl auzim spune „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Matei 11:28-29). Glasul pe care îl auzim spune: „Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina” (Efeseni 5:14). Glasul pe care îl auzim spune: „Pocăiți-vă, pocăți-vă.”

A.W. Tozer – Pregătire pentru revenirea lui Isus


Ceea ce ne trebuie nouă astăzi este o înzestrare a Duhului Sfânt și Duhul de înțelepciune, înțelegere, sfat, tărie, cunoștință și frică (Isaia 11:2). Când vom avea această înzestrare a Duhului Sfânt și această perfecțiune înșeptită, vom avea mai puțină nevoie de alte lucruri. Avem o nevoie disperată de Duhul Sfânt și avem nevoie e El în putere. Avem nevoie de înțelepciunea Sa, de tăria Sa, de frica Sa, de închinarea Sa și de sfatul Său. Când Îl avem pe El, avem tot ce ne trebuie ca să fim tot ce dorește El să fim.

A.W. Tozer – Pregătire pentru revenirea lui Isus

Un strop de viață #739


În calitate de creștini care cred Biblia, este imperativ să rămânem foarte atenți la vremurile în care trăim. Dușmanul nostru este un maestru al amăgirilor și un escroc de cea mai joasă speță, abătându-ne atenția de la Nădejdea Binecuvântată prin problemele cu care ne confruntăm zilnic. Înțelegerea profeției biblice va crea pasiune pentru o viață sfântă. A cunoaște Nădejdea Binecuvântată înseamnă a trăi așteptând întru totul întoarcerea iminentă a lui Hristos. Toate semnele de azi indică faptul că aceasta e vremea Nădejdii Binecuvântate. Vino, Doamne Isuse.

A.W. Tozer – Pregătire pentru revenirea lui Isus