Un strop de viață pentru părinți #10


…părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.

Efeseni 6:4

Pavel le spune părinților efeseni că există trei moduri prin care poate fi exprimată creșterea – prin instruire („mustrarea” din vs. de mai sus), prin învățare și prin exemplu.

Pe de o parte, [disciplina în sens biblic] este negativă și retrospectivă – este corectarea pe care o aplică un părinte atunci când copiii se abat de la calea lui Dumnezeu pentru a-i întoarce înapoi pe cale. Pe de altă parte, este pozitivă și privește viitorul – este procesul prin care părinții îi conduc cu dragoste pe copii pe calea lui Dumnezeu, pentru a-i ajuta ce înseamnă să Îi fii plăcut Lui.

Instruirea este mai mult decât o condiționare comportamentală: înseamnă să formezi și să modelezi inima. Instruirea este un proces de șlefuire continuu în viața unui copil prin care sunt consolidate adevărurile lui Dumnezeu.

Pavel sugerează faptul că învățarea nu este doar un proces prin care oferim informații, ci și o cale prin care încurajăm transformarea. Are de-a face cu creșterea spiritului, nu doar cu umplerea minții.

Clay și Sally Clarkson, The Lifegiving Parent

Un strop de viață pentru părinți #9


…părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.

Efeseni 6:4

Cu alte cuvinte, nu îi înfuria pe copiii tăi până la punctul în care devin descurajați și pierzi abilitatea de a ajunge la inimile lor.

„În schimb, creșteți-i!”

Asta nu se face cu o carte, un film sau o aplicație nouă. Nu se întâmplă trimițându-i pe copii la școala duminicală, un club biblic sau într-o tabără. Nu putem să delegăm creșterea altei persoane sau unui program. Numai noi, ca părinți, putem să ne creștem copiii. De aceea, Pavel face o poruncă din asta, nu o sugestie sau o opțiune – este o chestiune de supunere, nu de preferință.

[modelul după care ne-am crescut copiii se poate încadra în următorul acrostih – GIFTS = daruri] Darurile vieții (LifeGIFTS) pe care li le-am dat copiilor noștri spre creșterea lor au fost Harul (Grace), Inspirația (Inspiration), Credința (Faith), Instruirea (Training) și Slujirea (Service).

Clay și Sally Clarkson, The Lifegiving Parent