Devenind o prezență vindecătoare #47


În mod previzibil, la început de an, oamenii își iau niște angajamente pentru a-și îmbunătăți viața. Însă de ce să ne stabilim astfel de angajamente doar în ianuarie, când Dumnezeu ne cheamă să căutăm permanent reînnoirea și creșterea? După cum ni se spune în 2 Corinteni 4:16, „De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi.” Pe măsură ce devenim mai maturi în credință și în cunoașterea lui Hristos, avem în fiecare zi ocazia de a ne transforma după chipul și asemănarea Lui. Până la urmă, viața este o călătorie și fiecare etapă reprezintă o oportunitate de a scăpa de stricăciunea lumii și de a căuta să fim mai buni și reînnoiți.

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viaţa și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtași firii dumnezeiești, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă și voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoștinţa; cu cunoștinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. (2 Petru 1:3-7)


Renewing You: A Priest, a Psychologist, and a Plan, de Rev. Dr. Nicholas G. Louh & Dr. Roxanne K. Louh, Ancient Faith Publishing

„Înnoirea inimii” de Dallas Willard


Cea mai mare nevoie a întregii omeniri – este înnoirea inimii noastre. Locul spiritual din lăuntrul nostru, de unde vin concepțiile, alegerile și acțiunile noastre, a fost format de o lume despărțită de Dumnezeu. Acum trebuie transformat, scrie Dallas Willard în cartea Înnoirea inimii – formarea caracterului cristic.

Această carte este una destul de dificil de parcurs, dar voi încerca să simplific și să sintetizez cât mai bine ideile principale, care sunt multe, după cum veți vedea. Dallas Willard începe cu un capitol introductiv în care definește formarea spirituală. Continuă lectura „„Înnoirea inimii” de Dallas Willard”

Un strop de viață #395


„Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune” (Evrei 8:6)

Hristos este mijlocitorul unui Nou Legământ, conform Evrei 8:6. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Sângele Său – Sângele Legământului (Luca 22:20, Evrei 13:20) – a cumpărat împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru noi.

Înseamnă că Dumnezeu aduce transformarea noastră interioară prin Duhul lui Hristos. Şi înseamnă că Dumnezeu lucrează transformarea noastră prin credinţa în tot ceea ce Dumnezeu este pentru noi prin Hristos. Noul Legământ este cumpărat de sângele lui Hristos, are efect prin Duhul Sfânt şi ne este oferit prin credinţa în Hristos.

Cel mai bun loc unde poţi vedea lucrarea de mijlocire în Noul Legământ a lui Hristos se găseşte în Evrei 13:20-21:

„Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin”

Cuvintele „să lucreze în noi ce-I este plăcut” descriu ce se întâmplă când Dumnezeu pune legea în inimile noastre prin Noul Legământ. Iar cuvintele „prin Isus Hristos” îl prezintă pe Isus ca Mijlocitor al acestei lucrări glorioase a harului suveran.

Astfel semnificaţia Crăciunului nu este doar aceea că Dumnezeu înlocuieşte umbrele cu Realitatea Sa, dar şi aceea că El ia realitatea şi o face să devină reală pentru poporul Său. O scrie în inimile noastre. El nu permite să iei darul mântuirii şi al regenerării şi să continui în puterea ta. El ia această realitate, o pune în inima şi mintea ta şi te pecetluieşte ca fiu al lui Dumnezeu.

John Piper, Good News of Great Joy

Un strop de viaţă #35


Ce s-ar întâmpla dacă Isus ţi-ar lua locul într-o zi?Cum ar fi comportamentul tău? Ai mai face ce ţi-ai propus să faci în următoarele 24 de ore? Fă o pauză şi gândeşte-te puţin la programul tău. Dacă Isus ar prelua controlul inimii tale, s-ar schimba oare ceva?

Dumnezeu vrea să gândim şi să acţionăm asemenea lui Isus Hristos.

„Să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.“ Efeseni 4:23-24.

Dumnezeu te iubeşte exact aşa cum eşti, însă refuză să te lase aşa. El vrea să devii asemenea lui Isus.

Max Lucado, Asemenea lui Isus

%d blogeri au apreciat: