Matei 6:5-13

Prin har, astăzi voi posti de la a vrea să fiu văzut şi observat. Astăzi voi face lucruri în secret, să fiu văzut doar de Tine. Ne pocăim de faptul că vrem să lucrăm ca să fim văzuţi de alţii, în loc să tânjim ca lucrarea pentru Împărăţie să fie văzută doar de Tine, pentru faptul că vrem să fim cei mai mari, în loc să vrem să fim cei mai mari slujitori dintre toţi, pentru faptul că vrem să fim primii în toate, în loc să ne întoarcem la dragostea dintâi.

Ann Voskmap, A Lent to Repent and Refresh 17

Reclame