Părinții Bisericii #11 – Irineu de Lyon


Irineu (~120-202) este privit deseori drept primul teolog de după moartea Apostolilor. El a fost ucenic al sfântului Policarp al Smirnei, care la rândul lui a fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul – iar acest lanț al succesiunii stârnește interesul asupra operei și teologiei sale.

Irineu a fost episcop de Lyon, slujind o comunitate ce suferea din cauza persecuției și a disputelor teologice cu diferite grupări eretice. S-a născut în Smyrna, apoi a devenit ucenic al lui Policarp, plecând mai apoi la Lugdunum din Galia, în prezent Lyon, Franța

Opera sa Împotriva ereziilor conține o teologie robustă a creației și răscumpărării și o înțelegere cristocentrică a mântuirii. Pentru Irineu, Hristos este al doilea Adam, trimis de Tatăl pentru a înlătura distrugerea adusă în lume prin întâiul Adam, ascultând de Tatăl în vreme ce primul Adam a fost neascultător. Irineu este primul care stabilește comparații între Eva și Maria, mama Domnului Isus, punând în comparație necredința celei dintâi cu credința deplină a celei din urmă. Irineu a mai scris și Demonstrația propovăduirii apostolice, un rezumat al învățăturii primite de el prin succesiune apostolică.

Împotriva ereziilor a fost scrisă în special pentru a combate gnosticismul, ce reprezenta în acea vreme o amenințare serioasă pentru Biserică. Printre altele, gnosticii credeau că materia (inclusiv trupul omului) este creația unui zeu inferior și rebel, Demiurgul, O scânteie divină a fost strecurată în sufletul omului, fără știrea Demiurgului, generând un conflict permanent între spirit și materie, până la o separare viitoare, finală a sufletului ce poartă elementul divin, de trup și materie. Pentru a combate aceste mituri, Irineu subliniază autoritatea, inspirația și unitatea Scripturii ca mărturie a lucrării salvatoare pe care Tatăl o întreprinde prin Fiul, oferă un ghid de citire și înțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu și afirmând rolul fiecărei persoane a Sfintei Treimi – în opoziție cu sistemul de zei superiori sau inferiori ai gnosticilor: Dumnezeu Tatăl este Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, Isus Hristos este Fiul întrupat pentru mântuirea noastră, iar Duhul Sfânt învață și proclamă lucrarea lui Hristos. Irineu a fost un puternic apărător al dreptei credințe într-o vreme în care alții exploatau și distorsionau mesajul Scripturii pentru a-și apăra propriul sistem teologic.


Evlavia devine încețoșată și își pierde strălucirea prin necurăția trupului, și este frântă și pătată atunci când neadevărul se strecoară în suflet; însă își păstrează măsura și frumusețea atunci când mintea și sufletul perseverează în adevăr și în sfințenie. Căci ce folos este să cunoaștem cuvintele adevărului, dacă ne pervertim trupul și facem lucrările întunericului? Sau la ce folosește sfințenia trupului dacă adevărul nu este în suflet?

Așa cum printr-o fecioară care nu a ascultat, toată omenirea a fost lovită, a căzut și a pierit, tot astfel printr-o fecioară care a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, omenirea afost readusă la viață.

Un creștin nu are nevoie să i se poruncească o anumită zi de odihnă, căci el ține Sabatul constant, sărbătorind slujba lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, care este trupul său, prin aceea că face tot timpul faptele neprihănirii.

Deși împrăștiată prin lume, Biserica a primit acest mesaj și această credință și, ca și cum ar locui într-o singură casă, o păstrează cu grijă. Ca un singur suflet și o singură inimă, Biserica crede în aceste puncte ale doctrinei. Ea le proclamă, le învață și le dă mai departe în mod armonios, ca și cum ar avea o singură gură. Deși limbile pământului nu se aseamănă, însemnătatea tradiției a rămas una și aceeași, căci ceea ce au primit și răspândesc bisericile germanice este același lucru cu ceea ce au primit și răspândesc cele din Galia, sau cele din Răsărit, sau cele din Egipt sau Libia, sau în centrele religioase ale lumii. Așa cum soarele creat de Dumnezeu pentru lume este unul singur, tot așa și predicarea adevărului strălucește peste tot și îi luminează pe cei ce vor să vină la cunoștința adevărului. Niciun lider al vreunei adunări, oricât de dăruit și elocvent ar fi, nu învață ceva diferit (căci nimeni nu este mai mare decât Învățătorul) Credința rămâne una și aceeași: cine o poate expune în cel mai mare detaliu, nu adaugă nimic la ea, iar cine poate vorbi doar puțin despre ea, nu o face cu nimic mai prejos.

Întreaga Scriptură, Profeții și Evangheliile, pot fi înțelese în mod clar, armonios și fără echivoc de oricine, chiar dacă nu toți ajung să creadă în ele.

El face natura umană să devină una cu Dumnezeu. Pe de o parte, dacă dușmanul umanității nu ar fi fost înfrânt de o ființă umană, nu ar fi fost înfrânt pe drept. Pe de altă parte, dacă nu ar fi fost Dumnezeu Cel ce oferă răscumpărarea ca dar fără plată, nu am fi avut-o niciodată în siguranță. Dacă omenirea nu ar fi fost reunită cu Dumnezeu, nu ar fi putut niciodată deveni părtașă nestricăciunii. Așadar, era slujba Mijlocitorului între Dumnezeu și umanitate, prin relația Lui cu ambele părți, să aducă împăcare și prietenie, prezentând omenirea înaintea lui Dumnezeu, și revelându-L pe Dumnezeu omenirii. El a trecut prin fiecare stadiu al vieții, restaurându-le pe toate spre comuniunea cu Dumnezeu

Euharistia (…) reprezintă cel mai bine perspectiva noastră. Căci noi Îi oferim ceea ce este al Lui, proclamând cu credincioșie părtășia și unitatea dintre trup și Duh. Așa cum pâinea, ce ne este dată din lucrarea pământului, nu mai este o pâine obișnuită, când primește invocarea lui Dumnezeu, ci devine pâine euharistică, conținând două realități, una pământească și una cerească, tot așa și trupurile noastre, când primesc Euharistia, nu mai sunt stricăcioase, pentru că avem acum speranța învierii pentru veșnicie.

Autor: Irina Enache

Sunt absolventă a Facultăţii de Biotehnologii, din ianuarie 2015 lucrez într-o multinațională şi am fost voluntar la „Radio Vocea Evangheliei“ din 2011 până în 2020. Prima mea colaborare cu RVE a fost reprezentată chiar de primul episod al emisiunii „Cartea e o viaţă“. Pentru mine, emisiunea și blogul sunt modalitățile de a folosi una dintre pasiunile mele, lectura, în folosul altor cititori interesaţi. Autorii care m-au influențat cel mai mult și continuă să mă inspire sunt J.R.R. Tolkien și C.S. Lewis. În 2019 am absolvit un curs de consiliere creștină, lucru care s-a reflectat în genul de cărți pe care le-am citit și care mă pasionează. Am abordat de asemenea un subiect mai puțin discutat în mediul românesc, cel al bolilor psihice, privit dintr-o perspectivă creștină, iar rezultatele studiului meu le puteți găsi pe blogul https://intunericulnuvabirui.wordpress.com/. Mă puteți găsi și pe Goodreads pentru a vedea ce mai citesc: https://www.goodreads.com/user/show/51556502-yeranouhi

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: