Un strop de viață #926


Nu are rost încercarea de a depăși spiritualitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a hărăzit niciodată omului o spiritualitate pură. De aceea folosește El obiecte materiale ca pâinea și vinul pentru a sădi în noi viața nouă. Am putea socoti că este vorba de lucruri grosolane și lipsite de spiritualitate. Dumnezeu nu socotește așa. El a inventat mâncarea. Îi place materia. El a inventat-o.

C.S. Lewis, „Creștinism, pur și simplu