Dumnezeu este în iesle. Reflecții asupra Adventului și Crăciunului


Așteptare. Mister. Întrupare. Răscumpărare. Perioada de Advent, cele 24 de zile premergătoare Crăciunului, dar și cele ce urmează după Crăciun și Anul Nou, sunt potrivite pentru a medita la aceste patru teme importante legate de venirea Domnului nostru Isus Hristos în lume. Teologul german Dietrich Bonhoeffer a lăsat în urma sa meditații pe aceste teme în volumul „Dumnezeu este în iesle. Reflecții asupra Adventului și Crăciunului”.

Bonhoeffer a fost închis în perioada regimului nazist, însă meditațiile sale pentru Advent, precum și scrisorile sale către logodnica sa și alți membri ai familiei arată că el se bucura și celebra Crăciunul chiar și atunci când era prizonier, departe de cei dragi. Credința și teologia sa au fost făurite și adânc transformate de tumultul războiului. Porțile închisorii nu s-au mai deschis niciodată pentru Dietrich Bonhoeffer, însă noi ne putem bucura și astăzi de moștenirea lui, lăsată prin scrierile sale prolifice și profunde.

Așadar, în luna decembrie și la început de ianuarie, deschidem câte o pagină din volumul „Dumnezeu este în iesle. Reflecții asupra Adventului și Crăciunului” de Dietrich Bonhoeffer.