Pe drumul crucii (ziua 14) – A veghea

Matei 26:31-46 (NTR):

Atunci Isus le-a zis: – În noaptea aceasta toți vă veți poticni în Mine, pentru că este scris: „Voi lovi păstorul, iar oile turmei vor fi risipite!“ Dar după învierea Mea voi merge înaintea voastră în Galileea.

Petru I-a răspuns:

– Chiar dacă toți se vor poticni în Tine, eu nu mă voi poticni niciodată!

Isus i-a zis:

– Adevărat îți spun că în noaptea aceasta, înainte de cântatul cocoșului, te vei lepăda de Mine de trei ori!

Petru I-a răspuns:
– Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, eu tot nu mă voi lepăda de Tine! Și toți ucenicii au spus la fel.

Atunci Isus a venit cu ei într-un loc numit Ghetsimani și le-a zis ucenicilor: „Stați jos aici în timp ce Eu Mă voi duce acolo să mă rog!“ I-a luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească. Atunci le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine!“ S-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat: „Tată, dacă este posibil, să fie îndepărtat de la Mine paharul acesta! Totuși, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!“

Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. El i-a zis lui Petru: „Așadar, n-ați putut veghea împreună cu Mine nici măcar o oră? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită! Duhul într-adevăr este doritor, dar carnea este neputincioasă!“ S-a îndepărtat a doua oară și s-a rugat din nou, zicând: „Tată, dacă nu se poate să fie îndepărtat acest pahar de la Mine fără să-l beau, facă-se voia Ta!“

A venit iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat iarăși, s-a îndepărtat și s-a rugat pentru a treia oară, spunând aceleași cuvinte.

Atunci a venit la ucenici și le-a zis: „Încă mai dormiți și vă odihniți? Iată, s-a apropiat ceasul! Fiul Omului este trădat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă! Să mergem! Iată că se apropie cel ce Mă trădează!“

Cugetă asupra Cuvântului.

Rugăciune: Tată, am păcătuit împotriva Ta în prima Grădină, răzvrătindu-ne în Grădina Eden. Şi Fiul Tău Se întâlneşte cu Tine în această Grădină, Grădina Gheţimani, pentru a Se supune în mod perfect voii Tale perfecte pentru a plăti pentru toate păcatele noastre. Inima lui Isus se rupe şi se frânge sub durerea aceasta, a ceea ce trebuie să poarte pentru păcatele noastre. Şi noi, ca ucenicii, dormim. Nu putem să stăm treji, treji faţă de Tine, treji faţă de o mântuire aşa de mare. Zilnic, mergem în somn. Tată, iartă-ne. Duhul nostru este doritor, dar carnea noastră este slabă. Ştii. Vezi. Şi totuşi, Tu mijloceşti, cu o întristare de moarte, pentru noi, cei care moţăim în continuare. Tată, trezeşte-ne! Ajută-ne să ne ridicăm, să vedem, să ne rugăm!

Trăieşte Cuvântul: Astăzi, roagă-te. Lasă-ţi inima să se frângă pentru lucrurile care-I frâng inima Lui: roagă-te pentru Trupul Său, biserica, divizată şi certăreaţă, pentru biserica persecutată care lucrează cu credincioşie în locuri neprielnice pentru Împărăţie. Pentru fetele tinere care se gândesc să facă avort şi pentru bătrânii care mor în tăcere şi pentru cei ce suferă în lumea întreagă, pentru misionarii care răspund chemării de a lăsa totul şi de a pleca, pentru sufletele vecinilor, pentru viitorul familiei tale, pentru planurile guvernului, pentru dragostea din comunitatea ta de credincioşi. Pentru salvarea lumii. Poţi tu, pe genunchi, să veghezi cu Isus… chiar şi numai pentru o oră?

Ann Voskamp

Reclame

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s