„Când Dumnezeu S-a apropiat“ de Max Lucado


Când am făcut lista de cărţi de citit în perioada Crăciunului, v-am promis că o să vă prezint cartea lui Max Lucado,Când Dumnezeu S-a apropiat Când Dumnezeu S-a apropiat. În stilul lui caracteristic, Lucado îşi imaginează şi recreează într-un mod plin de sensibilitate şi culoare momentele-cheie ale Întrupării lui Dumnezeu pe pământ. Cartea are două părţi, Întruparea Sa şi Imitaţia noastră. Prima parte este organizată în jurul câte unui fragment din versetul Ioan 1:14: Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui… Şi pentru că nu merită să-l repovestim pe Lucado, iată câteva fragmente: Continuă lectura „„Când Dumnezeu S-a apropiat“ de Max Lucado”

Un strop de viaţă #135


„A crede în supranatural nu înseamnă pur şi simplu a crede că, după o viaţă relativ virtuoasă şi împlinită pe pământ, vom continua să trăim în cel mai bun substitut cu putinţă al acestei lumi sau că, după o viaţă plină de lipsuri şi dificultăţi, vom fi despăgubiţi cu toate lucrurile bune de care n-am avut parte: înseamnă a crede că supranaturalul este cea mai de preţ realitate – aici şi acum.”

T.S Eliot, citat în Zvonurile altei lumi de Philip Yancey

Un strop de viaţă #134


I-am auzit pe unii spunând că dacă Isus a fost Dumnezeu şi om în acelaşi timp, suferinţele şi moartea Lui îşi pierd orice valoare în ochii lor, „deoarece trebuie să fi fost foarte uşor pentru El”. Alţii, pe bună dreptate, mustră lipsa de recunoştinţă şi de amabilitate din această obiecţie; ceea ce mă uimeşte pe mine este înţelegerea greşită pe care ea o trădează. Într-un sens, desigur, cei care fac obiecţia au dreptate. Ei chiar şi-au subevaluat argumentul. Supunerea perfectă, suferinţa perfectă şi moartea perfectă nu numai că au fost mai uşoare pentru Isus deoarece El este Dumnezeu, ci ele au fost posibile numai pentru că El este Dumnezeu. Bineînţeles că acesta este un motiv Continuă lectura „Un strop de viaţă #134”

Un strop de viaţă #133


Noi Îl admirăm pentru gloria Lui, dar şi mai mult pentru faptul că gloria Lui se împleteşte cu smerenie; noi Îl admirăm pentru transcendenţa Lui, dar şi mai mult pentru că transcendenţa Lui este însoţită de bunăvoinţă.

Noi Îl admirăm pentru dreptatea Sa lipsită de compromisuri, dar şi mai mult pentru că aceasta este temperată de îndurare; noi Îl admirăm pentru măreţia Sa, dar şi mai mult pentru că este o măreţie în blândeţe; noi Îl admirăm pentru că este deopotrivă cu Dumnezeu, dar şi mai mult pentru că, deşi este deopotrivă cu Dumnezeu, totuşi are o profundă reverenţă daţă de Dumnezeu; noi Îl admirăm pentru că a fost vrednic de orice lucru bun, dar şi mai mult pentru că vrednicia Lui a fost însoţită de o răbdare uluitoare care a suferit răul; noi Îl admirăm pentru domnia Lui suverană peste lume, dar şi mai mult pentru că această domnie a fost îmbrăcată într-un spirit de ascultare şi supunere; noi adorăm felul în care i-a uluit cu înţelepciunea Sa pe cărturarii îngâmfaţi, dar şi mai mult faptul că a fost suficient de simplu ca să-i iubească pe copii şi să petreacă timp cu ei; şi Îl admirăm pentru că a fost în stare să potolească furtuna, dar şi mai mult pentru că a refuzat să folosească acea putere ca să-i lovească pe samariteni cu foc din cer şi apoi ca să coboare de pe cruce.

John Piper, Dumnezeu e Evanghelia

Un strop de viaţă #132


Noi producem un mediu ambiant în care trebuie să trăiască alţi oameni. Ar trebui să fim conştienţi de faptul că acest mediu pe care-l producem prin însăşi fiinţa noastră îi poate afecta pe oamenii care trăiesc sau lucrează cu noi.  Edith Schaeffer

Casele noastre creează un mediu ambiant. Noi suntem un mediu ambiant.

Deci fie că ai doar o cameră sau un apartament micuţ, fie că împarţi un spaţiu cu alţii sau ai o casă mare şi încăpătoare, nu mai aştepta pentru a transforma acel spaţiu într-un loc al binecuvântării! În acest an, în perioada Crăciunului, oferă-te pe tine – pe Isus care este în tine – ca binecuvântare pentru cei din jurul tău.

Clarita Yoder, „Tasteful Decorating” în numărul din noiembrie-decembrie al revistei Set-Apart Girl

%d blogeri au apreciat: