Un strop de viaţă #7


Noi venim la casa lui Dumnezeu şi spunem: „Domnul este în templul Lui cel sfânt. Să îngenunchem cu toţii înaintea Lui“. Foarte frumos. Cred că, din când în când, e frumos să se înceapă serviciul divin aşa. Dar dacă, intrând în biroul tău luni dimineaţa la ora 9, nu poţi spune: „Domnul este în biroul meu, toată lumea să tacă înaintea Lui“, atunci înseamnă că nu te închini Domnului duminica. Dacă nu te poţi închina Lui luni, înseamnă că nu te-ai închinat Lui nici duminică. Dacă nu te închini Lui sâmbăta, nu eşti într-o formă foarte bună pentru a te închina Lui duminica.

A.W. Tozer, citat din The Chief End of Man compilat de James L. Snyder în Închinare şi distracţie

Vezi şi postarea de aici.

Un strop de viaţă #6


Oh, să-L iubim pe Salvatorul cu o pasiune care să nu se răcească niciodată… Oh, să ne desfătăm în Dumnezeu cu o revărsare sfântă de bucurie care să nu poată fi niciodată oprită, astfel încât să trăim pentru a-L glorifica pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, trăind cu entuziasm, arzând, strălucind, fiind consumaţi în prezenţa lui Dumnezeu care locuieşte în noi şi care lucrează totul în noi potrivit cu voia Lui.

Charles Haddon Spurgeon, în C. H. Spurgeon, predicatorul poporului

Un strop de viaţă #5


Doamne Isuse, fii calea mea către Ava, Tatăl. Fii calea mea şi viaţa mea. Condu-mă spre o viaţă răstignită, singura viaţă adevărată, eternă. Condu-mă departe de orice lucru de nimic. Prin dragostea Ta, înnoieşte-mi fiinţa astfel încât să-ţi primesc dragostea, să o cunosc pe deplin şi să fiu iubirea Ta pentru alţii.

Brennan Manning, Evanghelia vagabonzilor

Un strop de viaţă #4


Rugăciunea nu are temei în adevăr când Dumnezeu aude ceea ce e rugat să împlinească, ci când cel care se roagă nu încetează a se ruga până ce ajunge să fie el însuşi cel care aude ce vrea Dumnezeu. Omul vremelniciei face risipă de vorbe şi în consecinţă devine exigent când se roagă; dar acela care se roagă cu adevărat se mărgineşte să asculte.

Søren Kierkegaard, citat în Jurnalul fericirii de N. Steinhardt.

Un strop de viaţă #3


Trebuie să recunoaştem că intervenţia divină nu este nici pe departe atât de simplă pe cât ne-am putea-o imagina. Pentru ca ea să ne susţină şi să ne dea o putere statornică – să ne ajute să rămânem stabili şi să vedem mâna lui Dumnezeu în toate etapele vieţii noastre – trebuie să fie destul de diferită de ceea ce ne-am prescrie noi de obicei. Nu poate fi numai o călătorie cu binecuvântări uşor de recunoscut şi de înţeles şi o cale a tihnei. Pentru a-I permite lui Dumnezeu să fie Dumnezeu, trebuie să-L urmăm pentru Cine este El şi pentru ceea ce intenţionează, nu pentru ceea ce vrem sau preferăm noi.

Ravi Zacharias, Marele Ţesător

Vezi şi postarea de aici.